Sømandsmissionen i Danmark

Sømandsmissionens arbejde udsprang i Danmark for mange år siden, og der er stadig mange opgaver at tage fat på.

Under denne menu kan du læse om arbejdet i Danmark - fx om vores skibe, feriehjem, sømandshjem, sømandskredse med mere.

Hvis du gerne vil læse om vores visioner, vedtægter, historie og hvem der arbejder i Danmark, skal du læse under menuen Om os.

4 billeder

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.