Bethel

Hver sommer tager Bethel på togt, og vi glæder os til at tage imod gæster ombord på det ombyggede skib. 

Kig ombord, når vi kommer til dit område. Du og alle er hjerteligt velkomne.

Nedenfor kan du se lidt billeder af Bethel og helt tilbage fra tiden i flåden, hvor skibet hed Romsø.

Først et par billeder fra ombygningen i 2010, for det er sådan skibet ser ud nu.

4 billeder

Romsø blev til Bethel

På en auktion i marts 2007 købte Fonden Østerby Sømandshjem orlogsfartøjet Y 302 ”Romsø” af Søværnet. Skibet blev bygget i 1969 på Svendborg Værft.

Efter en mindre ombygning på Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri sejlede skibet den 8. juni 2007 til hjemhavnen Østerby på Læsø. 

Søndag den 10. juni var der indbudt til åbent skib i forbindelse med at det skulle navngives. 

Navngivningen blev foretaget at sognepræst Johannes Christoffersen, medlem af fondens bestyrelse, som navngav det ”Bethel”. Det blev sendt i søen med henvisning til Efeserbrevet kapitel 2 vers 10, som er Indenlandsk Sømandsmissions motto.

19 billeder

Bethel i nye farver

18 billeder

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.