Broderkredsen på Havet

Den danske Broderkreds på Havet, i daglig tale kaldet Broderkredsen, blev stiftet i 1899 af en gruppe troende skibsførere og blev senere åbnet for menige søfolk, fiskere og alle med særlig interesse for evangeliets udbredelse blandt havets folk. Nu kan alle troende blive medlem. 

Broderkredsen er stadig en aktiv forening med medlemmer på Færøerne og i Danmark. Som det fremgår af vore love §2, er medlemmerne forpligtet til at virke på den lutherske folkekirkes grundlag, til Guds riges vækst inden for sømands- og fiskerstanden. Desuden forventes det af medlemmerne, at de både ombord og i deres hjemby såvel som i fremmede havnebyer er villige til at virke for Broderkredsen og Sømandsmissionens sag i tilknytning til eventuelt allerede igangværende projekter. Broderkredsens medlemmer er også støttekreds for Svendborg Søfartsskole.

Foreningen er organiseret med lokalforeninger, som holder møder for at styrkes i troen på Jesus som Herre og frelser og for at opmuntre hinanden til at være med i missionsarbejdet på vore havne, bede for gerningen på Søfartsskolen og være med til at indsamle midler til den del af Søfartsskolens drift, der ikke gives statstilskud til. 

 

Se mere på www.broderkredsen.dk

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.