Frederikshavn Sømandshjem

10 billeder

Frederikshavn Sømandshjem og Hotel
Tordenskjoldsgade 15 B
9900 Frederikshavn
Tlf. +45 9842 0977
Web: www.fshotel.dk
Mail: salg@fshotel.dk

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.