På havnen

Sømandsmissionen prøver at være til stede på mange af de danske havne. Det gør vi bl.a. med sømandsmissionærer som tager på havne- og skibsbesøg, hvor de kommer i snak med både danske og udenlandske søfolk og fiskere.

Derudover har vi også sømandshjem hvor både søfolk og fiskere men også andre, kan købe mad eller en seng at sove i. 

Om sommeren sejler vores skib "Bethel" fra havn til havn. Her er alle velkomne ombord. Der er tid til at snakke, lytte, bede, drikke en kop kaffe eller hvad man lige har brug for den dag.
Skibet "Duen" bruges til andre formål.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.