Sømandskredse

Hvis man kigger godt efter rundt om i det danske land, vil man opdage flere små sømandskredse. Det er nogle små grupper, som samles rundt om i de private hjem. Der er et flertal af kvinder i disse kredse. Når de samles, hvilket ofte er en gang i måneden, hygges der, og der berettes om Sømandsmissionens arbejde. Ofte bliver Waves, som er Sømandsmissionens blad og nyhedsbrevet Bølgen, brugt til at læse højt fra. I bladet og brevet fortælles om arbejdet rundt på de danske havne.

Sømandskredsene er meget flittige. Ofte er det håndarbejdet, som ligger i skødet, mens der bliver fortalt fra arbejdet i Sømandsmissionen. Der bliver strikket vanter og halstørklæder, som senere bliver pakket pænt ind og vedlagt en hilsen for så til sidst at blive delt ud af en sømandsmissionær i Danmark eller på Grønland. Det er svært at måle værdien af det håndarbejde, som kommer til udtryk i hundredevis af julegaver. Den er uvurderlig.

Sømandskredsene er også aktive med andet håndarbejde, nemlig de foldede hænder. Sømandskredsene bakker medarbejderne i Sømandsmissionen op igennem interesse for arbejdet, men også gennem forbøn. Dette er det vigtigste arbejde i sømandskredsene og igen uvurderligt i arbejdet blandt fiskere og søfolk. 

Sømandskredsene har nogle festaftener kaldet Storkredsstævner, hvor de sammenkalder i missionshuset eller kirken. Her bliver alle i lokalområdet inviteret med. En medarbejder fra Sømandsmissionen står for forkyndelsen, og efter kaffen vil denne fortælle om oplevelser igennem arbejdet på havnene.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.