Ny sømandsmissionær: Man giver jo ikke en sulten dreng en Bibel! Søren Thuesen, fiskersøn fra Hvide Sande, er netop ansat som sømandsmissionær og ungdomsmedarbejder med særlig tilknytning til Aarhus Havn. Dermed får han en del at gøre med dels besætninger på de krydstogtskibe, der anløber Aarhus, dels de mange unge frivillige i Sømandsmissionen. Men han har nu også mange andre ideer! Søren har arbejdet både til søs og på havnen, hvorfor bl.a. han færdes hjemmevant i det maritime miljø. Selv blev han ikke fisker, men kastede sig i stedet over hjælpearbejde og blev aktiv i det danske beredskab. I København blev han uddannet katastrofe- og risikomanager, en uddannelse der sigter mod ledelse indenfor netop nødhjælp, beredskab og sikkerhed, og han har de seneste otte år bl.a. virket som brandmand, livvagt, kystlivredder og instruktør. Han er bidt af havet og det maritime miljø, men på trods af det, kan man vist roligt sige, at der er blevet lagt en ny kurs: ”Jeg er nok ikke den typiske missionær, men Gud er meget virkelig for mig, og jeg tror på, at det er her, han vil have mig nu. Jeg har i mange år følt, at jeg skulle gå missionsvejen, men ikke nødvendigvis på traditionel vis. Nu glæder jeg mig til at møde mennesker, og håbet er, at jeg også vil kunne hjælpe med andet end ord, - selvom ord kan være vigtige. Jeg oplever, at min egen livshistorie gør, at jeg nogle gange får taleret ind i menneskers liv – måske især hos dem, der ikke har det så let lige nu, - men andre gange er det altså bare bedre, at holde sin mund, og gå en tur, eller tage en tur i bølgerne sammen.” Søren er meget konkret i sin tilgang til andre mennesker. Han giver ikke meget for ord alene. For ham eksisterer mission ikke uden diakoni og en hjælpende hånd. ”Man giver jo ikke en sulten gadedreng en Bibel”, som han siger. Han tænker tilbage bl.a. på tiden som volontør i Projekt Manos Extendidas (udstrakte hænder, Honduras), hvor han ud fra kirken arbejdede i ungdomsfængsel, feeding-centrene, på lossepladsen og blandt de hjemløse, bandemedlemmer og mennesker fanget i misbrug og prostitution. Han brænder ganske enkelt for at gøre en forskel.

Facebook
09. February

Sømandskredse

Hvis man kigger godt efter rundt om i det danske land, vil man opdage flere små sømandskredse. Det er nogle små grupper, som samles rundt om i de private hjem. Der er et flertal af kvinder i disse kredse. Når de samles, hvilket ofte er en gang i måneden, hygges der, og der berettes om Sømandsmissionens arbejde. Ofte bliver Waves, som er Sømandsmissionens blad og nyhedsbrevet Bølgen, brugt til at læse højt fra. I bladet og brevet fortælles om arbejdet rundt på de danske havne.

Sømandskredsene er meget flittige. Ofte er det håndarbejdet, som ligger i skødet, mens der bliver fortalt fra arbejdet i Sømandsmissionen. Der bliver strikket vanter og halstørklæder, som senere bliver pakket pænt ind og vedlagt en hilsen for så til sidst at blive delt ud af en sømandsmissionær i Danmark eller på Grønland. Det er svært at måle værdien af det håndarbejde, som kommer til udtryk i hundredevis af julegaver. Den er uvurderlig.

Sømandskredsene er også aktive med andet håndarbejde, nemlig de foldede hænder. Sømandskredsene bakker medarbejderne i Sømandsmissionen op igennem interesse for arbejdet, men også gennem forbøn. Dette er det vigtigste arbejde i sømandskredsene og igen uvurderligt i arbejdet blandt fiskere og søfolk. 

Sømandskredsene har nogle festaftener kaldet Storkredsstævner, hvor de sammenkalder i missionshuset eller kirken. Her bliver alle i lokalområdet inviteret med. En medarbejder fra Sømandsmissionen står for forkyndelsen, og efter kaffen vil denne fortælle om oplevelser igennem arbejdet på havnene.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.