Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole er en erhvervsskole under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Søfartsstyrelsen. Det er et uddannelsessted for unge, der ønsker sig en fremtid indenfor dansk skibsfart.

Svendborg Søfartsskole blev oprettet i 1906 af den kristne forening Broderkredsen på Havet under navnet "Sømandshøjskolen". 
Skolen fungerede i mange år som maritim højskole. Siden skiftede skolen navn til det nuværende "Svendborg Søfartsskole".

Se mere på www.svesoef.dk

 

 

 

 

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.