Sømandsmissionen i Grønland

Sømandsmissionens arbejde i Grønland

Sømandsmissionen arbejder i Grønland ud fra tre sømandshjem. Fra nord til syd er det i byerne AasiaatSisimiut og Nuuk (de gamle danske navne: Egedesminde, Holsteinsborg og Godthåb).

Hvert sømandshjem ledes af et lederpar i samarbejde med vores administrationschef. Derforuden er der ca. 8 - 12 danske unge medarbejdere og flere lokale medarbejdere på de tre sømandshjem.

Om sømandshjemmene

Sømandshjemmet drives som et godt hjem, hvor alle kan komme og købe mad og drikke, eller leje en seng at sove i.

Vi ønsker, at sømandshjemmet skal være et kristent værested og et hotel med en god, varm og kærlig atmosfære. Vi ønsker at skabe tillid til medarbejdere og gæster. 

Samtidig prøver vi at forkynde det kristne budskab med hånd og hjerte. Det vil sige gennem praktisk arbejde og gennem morgenandagt og samtaler, og gennem tilknytning til den grønlandske kirke.

Med praktisk arbejde og menneskelig omsorg, en kop kaffe, et måltid mad eller en god seng, eller måske et besøg om bord på havnens skibe, prøver vi at skabe en god atmosfære i en alkoholfri ramme. Vi har den opfattelse, at Sømandsmissionens arbejde lykkes bedst i et miljø uden alkohol.

Se meget mere på sømandshjemmenes egen hjemmeside www.soemandshjem.gl

Den længste biltur i Aasiaat

Den smukke video fra Flåmsbanen (togruten mellem Oslo og Bergen, Norge) har inspireret os til at lave en fuldstændig optagelse af den længste rute på asfalt i Aasiaat - fra lufthavnen til Aasiaat Sømandshjem.
Nyd turen som dog kun er på godt 12 min. mod Flåmsbanens godt 7 timer.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Jobmuligheder

Læs om jobmulighederne i Grønland:
Leder/Lederpar
volontør

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.