Grønland kalder

I Sømandsmissionen brænder vi for Grønland

Siden slutningen af 1960’erne er mange unge mennesker blevet tændt af den samme brand. De har nemlig fået Grønlands befolkning, kultur og natur tæt ind på livet via en volontøransættelse på et af Sømandsmissionens grønlandske sømandshjem.

Det, tror vi, kan også ske for dig, hvis du bliver sømandshjemsvolontør.

Som volontør får du:

  • et almindeligt job, hvor almindelige arbejdsopgaver skal udføres
  • et særligt job, da du har mulighed for at være i hverdagsmission på arbejdspladsen
  • et specielt job, da du lever i en helt anden kultur

Et anderledes volontørjob

At være volontør på et grønlandsk sømandshjem er meget anderledes end at være volontør andre steder:

  • Normalt tager en volontør langt sydpå. Du kommer lige så langt nordpå!
  • Normalt skal en volontør bruge sit andet sprog. –Du bruger dit danske modersmål.
  • Normalt bruger en volontør minimum 15.000 kr. på rejse og ophold. Du får løn og rejsen betalt.

Evangeliet til Grønland

'Evangeliet til Grønland' er et netværkssamarbejde omkring mission og omsorgsarbejde i Grønland. Målet er at støtte og styrke det kirkelige og diakonale liv i Grønland.

Du kan følge arbejdet på Facebook ved at 'like' Evangeliet til Grønland.

De tørre facts

Om Sømandsmissionens arbejde i Grønland

Sømandsmissionen arbejder i Grønland ud fra 3 sømandshjem. Fra nord til syd er det i byerne Aasiaat, Sisimiut og Nuuk.

Der er i alt ca. 8 - 12 danske unge medarbejdere på de 3 sømandshjem, foruden de 3 lederpar og lokale medarbejdere.

Om sømandshjemmet

Sømandshjemmet drives som et hotel med cafeteria, som er åbent for alle.

Vi ønsker, at sømandshjemmet skal være mere end blot et hotel, nemlig også et kristent værested med en god og varm atmosfære, hvor alle føler sig velkomne, uanset hvem de er. Vi ønsker at skabe tillid til medarbejdere og gæster. Samtidig med at være hotel og cafeteria prøver vi at forkynde det kristne budskab med arme, ben og mund dvs. gennem praktisk arbejde, ved morgenandagter, bibeltimer, andet kristent fællesskab og gennem samtaler med mennesker.

Vi ønsker at være synlige i lokalsamfundet. Det sker ved at invitere byens befolkning til arrangementer på sømandshjemmet, ved besøg på de skibe, der ligger i havnen, og ved kontakt til mennesker i havnemiljøet og i byen.

Sømandshjemmene er alkoholfrie, da vi har den opfattelse, at Sømandsmissionens arbejde lykkes bedst i en alkoholfri atmosfære.

Arbejdet

At være volontør på et sømandshjem i Grønland er en livsstil, hvor arbejdstid og fritid hænger sammen, da vi bor og arbejder under samme tag. Det er et fælles projekt for lederpar og volontører at få den daglige drift til at fungere godt.

Arbejdet er ofte præget af en travl og uforudsigelig hverdag, hvilket betyder, at volontørerne er indstillet på at blive kaldt på arbejde med kort varsel, når der opstår et akut behov for det. Og i perioder kan man få lange og travle arbejdsdage. Den ugentlige arbejdstid tilstræbes at være gennemsnitligt 40 timer. Det forventes dog, at volontørerne er villige til at gøre en ekstra arbejdsindsats, når det er nødvendigt.

Arbejdets indhold

Volontørstillingen er for dig, som ønsker at engagere dig i et helt eller delvist frivilligt arbejde i en organisation eller virksomhed, som er baseret på kristne værdier. Du ønsker at få kendskab til et andet lands kultur og befolkning ved selv i en periode at være en del heraf.

Det er derfor af stor betydning, at du personligt kan identificere dig med sømandshjemmets kristne værdigrundlag, herunder at du har et personligt ønske om at dele evangeliet med de mennesker, som du får kontakt med under opholdet på sømandshjemmet.

Som volontør engagerer du dig aktivt i denne del af sømandshjemmets formål, og du er indforstået med, at ansættelsen er på delvis frivillig basis.

Som volontør er du med til at skabe et kristent miljø med en hjemlig atmosfære. Derfor bor du på sømandshjemmet, og du deltager i de fælles måltider og daglige andagter sammen med sømandshjemmets personale. Du står gerne for andagter og opmuntrer kolleger og gæster til at være med.

Du ser det som din opgave at være medarrangør af og deltage i arrangementer, der afholdes på sømandshjemmet.

Har sømandshjemmet ansat en sømandsmissionær, samarbejder du med denne.

Du repræsenterer loyalt sømandshjemmets åndelige linje i arbejde og fritid, og du ser dig selv som repræsentant for Sømandsmissionen.

Du deltager i de af Sømandsmissionen afholdte medarbejdersamlinger for volontører i Grønland.

Da sømandshjemmet er alkoholfrit område, er du afholdende fra spiritus i ansættelsesperioden.

Du deltager i sømandshjemmets forskellige arbejdsområder og er indstillet på skiftende dag-, aften- og weekendarbejde.

Udover ovennævnte aktiviteter er de væsentlige arbejdsområder køkken og cafeteria, reception, værelsesrengøring og transport af gæster til og fra fly og skib. Dertil kommer snerydning, anden rengøring, servering, oprydning, afhentning af varer, holde orden i fryser og på lager samt andet forefaldende arbejde.

Som volontør gør du brug af dine erfaringer med frivilligt kirkeligt arbejde, og du anvender frimodigt dine kundskaber med fremmedsprog og med brug af IT.

I korte perioder, hvor sømandshjemmets ledere er fraværende, er du efter nærmere aftale med lederen indstillet på at fungere som dennes stedfortræder i et samarbejde med dine volontørkolleger.

Ud- og hjemrejse

Sømandshjemmet betaler ud- og hjemrejse med billigste rejsemåde. Hvis medarbejderen fratræder sin stilling før ansættelsesaftalens udløb, betaler medarbejderen selv sin hjemrejse.

I tilfælde af dødsfald eller akut livstruende sygdom i den nærmeste familie, betaler arbejdsgiveren for hjemrejse. Med "nærmeste familie" forstås: Forældre, søskende og børn.

Ferie

Der optjenes ret til ferie efter ferielovens regler.

Ferie afholdes efter ansættelsesforholdets ophør, eller i forbindelse med aftale om forlængelse af kontrakten. Der udbetales feriepenge ved ansættelsens ophør.

Kost og logi

Betaling for kost og logi trækkes af lønnen.

Alkohol m.m.

Sømandshjemmene er alkoholfrie. Sømandshjemmene ligger i mindre lokalsamfund, og der vil blive lagt mærke til medarbejderes adfærd udenfor sømandshjemmets område og uden for arbejdstiden. Derfor forventer vi afholdenhed af vores volontører.

Tilhørsforhold

Da sømandshjemmene arbejder sammen med Den Grønlandske Kirke og Den Danske Folkekirke, forventer vi, at du som medarbejder kan tilslutte dig folkekirkens bekendelse.

Vi forventer, at du loyalt repræsenterer sømandshjemmets åndelige linje i arbejde og fritid. Deltagelse i morgenandagt, bibeltimer, gudstjenester og arrangementer hvor sømandshjemmet inviterer, er en selvfølge.

Medarbejdere på et sømandshjem er repræsentanter for Sømandsmissionen.

Øvrige vilkår

Vi forventer ærlighed, høflighed, hjælpsomhed og loyalitet overfor ledelsen, og venlighed og imødekommenhed overfor sømandshjemmets gæster.

Du må være villig til at lære, og til at gå ind i og bygge videre på det andre har begyndt, på en tjenestevillig måde.

Volontørsamlinger

Som en del af volontøransættelsen arrangerer Sømandsmissionen hvert forår og hvert efterår en fælles samling for alle volontører i Grønland. Samlingen har en varighed af 3 - 5 dage afhængig af den praktiske planlægning.

Løn

Foruden ud- og hjemrejse betaler Sømandsmissionen løn til volontøren. Lønnens størrelse ligger mellem 11.500 og 12.500 kr. pr. måned (2015) afhængig af ansættelsesaftalens længde. Lønnen modregnes betaling for kost og logi.

Ansøgning

Ansøgning med cv og relevante referencer sendes til volontørkoordinator Nanna S. Hansen på nsh@somandsmissionen.dk.
Ansøgningsskemaet kan hentes i boksen til højre.

Yderligere information

Fås ved henvendelse til Nanna Hansen - se boksen i højre spalte for oven.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Jobmuligheder

Læs om jobmulighederne i Grønland:
Leder/Lederpar
volontør

Kontakt

Nanna S. Hansen
Netværkssekretær
Tlf : 3393 2543
nsh@somandsmissionen.dk

Nanna er på kontoret onsdag til fredag

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.