Årsmøde 2017

Sømandsmissionen holder årsmøde med generalforsamling lørdag den 2. september.

Festen holdes på Svendborg Søfartsskole, Overgade 6, 5700 Svendborg.

Ifølge vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, være bestyrelsen i hænde senest fire uger før årsmødet. Forslag kan sendes til: info@somandsmissionen.dk

Tilmelding kan ske på mail til: info@somandsmissionen.dk eller i brev til: Sømandsmissionen, Havnepladsen 1, 7100 Vejle.
Tilmelding senest den 20. august er helt nødvendigt, hvis du vil spise med til middag, kaffe og kagebord. 
Oplys ved tilmelding navn, adresse og telefonnummer på alle deltagende, samt hvilke måltider I deltager i. Børn skal også oplyse alder.

Deltagelse i årsmødet er gratis. Men da vi ved, at mange gerne vil betale for middagen/kaffebord, oplyses prisen her:
175 kr. for voksne og 75 kr. for børn (2-11 år).
Endvidere vil der være indsamling til årsmødet, hvor vi vil være taknemmelige for en god gave til Sømandsmissionens arbejde.

Se program her!

Tilmeldingsfrist 20. august!

Årsmøde 2017
årsmøde 2017

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.