Regnskabskontor for grønlandske sømandshjem

Kristian Mikkelsen
Bogholder
Tlf: 3393 2543
Direkte: 3345 5522
km@somandsmissionen.dk

Charlotte Honoré Broberg
Regnskabsmedarbejder
Tlf: 3393 2543
Direkte: 3345 5524
chb@somandsmissionen.dk

Ester Højgård Jensen
Regnskabsmedarbejder
Tlf: 3393 2543
Direkte: 3345 5526
ehj@somandsmissionen.dk

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.