Ny sømandsmissionær: Man giver jo ikke en sulten dreng en Bibel! Søren Thuesen, fiskersøn fra Hvide Sande, er netop ansat som sømandsmissionær og ungdomsmedarbejder med særlig tilknytning til Aarhus Havn. Dermed får han en del at gøre med dels besætninger på de krydstogtskibe, der anløber Aarhus, dels de mange unge frivillige i Sømandsmissionen. Men han har nu også mange andre ideer! Søren har arbejdet både til søs og på havnen, hvorfor bl.a. han færdes hjemmevant i det maritime miljø. Selv blev han ikke fisker, men kastede sig i stedet over hjælpearbejde og blev aktiv i det danske beredskab. I København blev han uddannet katastrofe- og risikomanager, en uddannelse der sigter mod ledelse indenfor netop nødhjælp, beredskab og sikkerhed, og han har de seneste otte år bl.a. virket som brandmand, livvagt, kystlivredder og instruktør. Han er bidt af havet og det maritime miljø, men på trods af det, kan man vist roligt sige, at der er blevet lagt en ny kurs: ”Jeg er nok ikke den typiske missionær, men Gud er meget virkelig for mig, og jeg tror på, at det er her, han vil have mig nu. Jeg har i mange år følt, at jeg skulle gå missionsvejen, men ikke nødvendigvis på traditionel vis. Nu glæder jeg mig til at møde mennesker, og håbet er, at jeg også vil kunne hjælpe med andet end ord, - selvom ord kan være vigtige. Jeg oplever, at min egen livshistorie gør, at jeg nogle gange får taleret ind i menneskers liv – måske især hos dem, der ikke har det så let lige nu, - men andre gange er det altså bare bedre, at holde sin mund, og gå en tur, eller tage en tur i bølgerne sammen.” Søren er meget konkret i sin tilgang til andre mennesker. Han giver ikke meget for ord alene. For ham eksisterer mission ikke uden diakoni og en hjælpende hånd. ”Man giver jo ikke en sulten gadedreng en Bibel”, som han siger. Han tænker tilbage bl.a. på tiden som volontør i Projekt Manos Extendidas (udstrakte hænder, Honduras), hvor han ud fra kirken arbejdede i ungdomsfængsel, feeding-centrene, på lossepladsen og blandt de hjemløse, bandemedlemmer og mennesker fanget i misbrug og prostitution. Han brænder ganske enkelt for at gøre en forskel.

Facebook
09. February

Sømandsmissionens hundredårige historie

Sømandsmissionens historie i Danmark går adskillige år længere tilbage i tiden end organisationen Indenlandsk Sømandsmission, der torsdag den 28. april 2005 fejrede 100 års jubilæum.

Der er drevet missionsarbejde med læsestuer og sømandshjem i langt mere end 100 år i Danmark. Begge steder kunne fiskere og søfolk komme og læse aviser, ringe hjem til familien, få sig en kop kaffe og tale med mennesker, der havde tid at lytte. Det begyndte så småt i årene efter Grundlovens vedtagelse i 1849. I 1870’erne var præsten Daniel C. Prior (Holmens Kirke) og hans kone engageret i arbejdet blandt søens folk, og i 1876 kom de i kontakt med ægteparret Ninna og Andreas Wollesen, som i nogle år havde deltaget i missionsarbejde blandt søfolk i New York. Ægteparret blev udsendt af en amerikansk organisation for at fortsætte et lignende arbejde i København.

I 1879 oprettede Wollesen og Prior en sømandsstue i Holbergsgade, og to år senere blev ”Bethelskibet” indviet. Det lå fortøjet for enden af Nyhavn, og det rummede en kirkesal med plads til 300 mennesker. Desuden var der køkken, læse- og skrivesal om bord. Skibet var i de næste 25 år – frem til 1906 – Sømandsmissionens pionerskib i København.

Allerede i 1904 købte bestyrelsen ejendommen i Nyhavn 22, hvor sømandshjemmet Bethel blev indrettet.

Ideen med at oprette læsestuer og hjem for søfolk havde bredt sig til andre havnebyer i Danmark og ønsket om at få en fælles organisation førte til dannelsen af Indenlandsk Sømandsmission i 1905. Ved stiftelsen den 28. april havde organisationen fire sømandshjem, fem sømandsstuer og skibet ”Bethel”.

I årenes løb udviklede arbejdet sig, så der på et tidspunkt var 43 sømandshjem rundt omkring i danske havne. I alt omfattede organisationen, da arbejdet var på sit højeste, omkring 75 læsestuer og sømandshjem. I de 100 år er betingelserne for at drive skibsfart og fiskeri ændret i takt med den øvrige samfundsudvikling, og det har ført til lukning af sømandshjem. I dag har Sømandsmissionen sømandshjem i fire byer i Danmark: København, Århus, Aalborg og Frederikshavn. 

I 1960’erne blev arbejdet udvidet til også at omfatte Grønland. De to første grønlandske sømandshjem blev indviet i 1969 i henholdsvis Nuuk (Godthåb) og Sisimiut (Holsteinsborg). Siden er der kommet yderligere et til, så der nu er i alt tre sømandshjem i Grønland - i Aasiaat (Egedesminde). Deusuden har der været sømandshjem i Qasigiannguit (Christianshåb) og Maniitsoq (Sukkertoppen) og Qaqortoq (Julianehåb), som nu er lukkede igen.

Ud over de mange samtaler, der har fundet sted i det daglige, er juleaften en af de begivenheder, der kalder mange minder frem blandt gæsterne på sømandshjemmene. Her fejres julen under så hjemlige forhold, som det er muligt med julemiddag, dans om juletræet og pakker til alle gæster. Disse juleaftener har gennem årene været kærkomne erstatninger, når nu de ikke kunne være sammen med familien derhjemme – og fra sømandshjemmene havde de også mulighed for at ringe hjem og ønske ”Glædelig jul”.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.