Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen konstituerer sig én gang om året. Lige nu ser konstitueringen således ud:

   Hans Peter Kristensen - Formand
   Johannes Christoffersen - Næstformand
   Lars Risager - tredje medlem af forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen har valgt et forretningsudvalg, som består af formand og næstformand og et tredje medlem. Forretningsudvalget varetager p.t. kassererposten.

Hans Peter Kristensen
Direktør
Mågevej 11
6960 Hvide Sande
Tlf: 9731 2511
hp@hvsa.dk

Johannes Christoffersen
Pastor emeritus
Tousvej 28 st. th.
8230 Åbyhøj
Tlf: 2258 7719
johs.chrff@gmail.com

Lars Risager
Sømandshjembestyrer
Tordenskjoldsgade 15B
9900 Frederikshavn
Tlf: 9842 0977
Mobil: 2346 1941
info@fshotel.dk / famrisager@yahoo.dk

 

 

Finn Løvlund
Sømandsmissionær
Blomsterparken 6
6710 Esbjerg V
Tlf: 7515 3806
Mobil: 2073 3806
flp@somandsmissionen.dk

Jonas Muff Kofoed
Maskinchef
Blåbærvej 150, Hjallese
5260 Odense S
Mobil: 2067 1090 
jonasmuffkofoed@gmail.com

Erik Kallehave Kristensen
Forstander
Solsvinget 14
8700 Horsens
Tlf: 2778 3663
ek@cbg.dk

Lisbeth Worm Hansen
Velfærdsmedarbejder
Lundbyvej 1, Tåsinge
5700 Svendborg
Tlf: 2279 1479
lisbeth.worm.hansen@gmail.com

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.