Etik i økonomien

Sømandmissionen har lavet et sæt etiske retningslinier, der sætter regler og rammer for, hvordan vi samler penge ind. Reglerne skal sikre, at gaverne bruges mest effektivt for at fremme foreningens formål.

Vores indsamlingsetik er givernes garanti for, at det går ordentligt for sig, når man giver gaver til Sømandsmissionen. De etiske retningslinier siger blandt andet:

  • Sømandsmissionen indsamler ikke blandt børn og bruger ikke børn som indsamlere.
  • Sømandsmissionen følger dansk lovgivning med hensyn til medarbejderes ansættelsesforhold og følger relevante overenskomster.
  • Sammen med en statsautoriseret revisor har vi lavet forretningsgange for alle indtægter og udgifter. Revisionsfirmaet sikrer, at vi disponerer på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
  • Bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere får dækket udgifterne til nødvendige rejser og ophold efter regning. Så vidt muligt benyttes billigste transportmulighed.

Sømandsmissionen har som medlem af ISOBRO tilsluttet sig disse Indsamlingsetiske retningslinier

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.