Sømandsmissionens formål

Formålsparagraf

Indenlandsk Sømandsmissions eksistensberettigelse er at bringe evangeliet til søfolk og fiskere - herunder til internationale søfolk og andre, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland.
Vi arbejder ud fra evangelisk-luthersk grund med et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse.

Missionsstatement

Vi har forsøgt at sige med en linje - kaldet et missionsstatement - hvorfor Sømandsmissionen er sat i verden, og vores sætning lyder:

"Evangeliet til søfolk og fiskere"

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.