Visioner

Visioner for Sømandsmissionens arbejde 

Visionspunkt 1

Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede på alle betydende danske havne med tilbud om en snak om menneskelivet og formidling af evangeliet. 

Visionspunkt 2

Indenlandsk Sømandsmission vil være til stede i Grønland, så evangeliet bliver fastholdt og udbredt til flere.

Visionspunkt 3

Indenlandsk Sømandsmission vil være en attraktiv kristen arbejdsplads med plads til udfordringer og medbestemmelse samt et inspirerende og positivt fællesskab.

Visionspunkt 4

Indenlandsk Sømandsmission vil have en trofast flok venner, hvoraf flere er nye.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.