Årbog

Hvert år udgiver vi en årbog, hvor du kan læse om, hvad der er sket det sidste år, tanker om fremtiden og forskellige oplysninger fra bestyrelse, ansatte, sømandshjem og frivillige mv.

I boksen til højre kan du downloade diverse årbøger i PDF-format.

Hvis du gerne vil have en i hardcopy så forhør dig venligst på hovedkontoret.

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.