Støt os

Du kan støtte Sømandsmissionen på mange forskellige måder.

Vi er rigtig glade og taknemmelige for enhver form for støtte.  Du kan hjælpe på flere måder:
Det kan være med frivillig arbejde, det kan være med penge - men det kan også være med forbøn. Vi ved, at der allerede er rigtig mange, der beder for Sømandsmissionens arbejde, og det er vi meget glade for.

I venstre side kan du se, hvad du fx kan støtte os med helt konkret.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.