Frivillig

Sømandsmissionens arbejde bliver båret af både lønnede og ulønnede medarbejdere, og derfor er vi hele tiden i gang med at kontakte nye, som har lyst og mulighed for at være med. Flere hænder kan nå mere. 

Her har vi beskrevet nogle af de opgaver, som vi får hjæp til af frivillige/ulønnede. Hvis du kunne tænke dig at byde ind på en opgave, så er du velkommen til at kontakte os. 

 

 

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.