Gavebrev - en fast støtte

Gavebreve har stor værdi for Sømandsmissionen, fordi de sikrer økonomisk støtte en lang periode fremover.

Når du tegner et gavebrev kan du støtte arbejdet og samtidig trække hele din støtte fra i skat - med andre ord støtter du mere, end du reelt giver.

Skatteregler ved gavebrev

Et gavebrev er en juridisk bindende støtteaftale i henhold til Ligningslovens §12. 

Aftalen oprettes mellem dig og Sømandsmissionen og løber i mindst 10 år og skal være underskrevet af både dig og Sømandsmissionen.

Aftalen indeholder enten et fast årligt beløb eller en procentdel af lønindtægten. 

Der er fuldt skattefradrag på op til 15% af den samlede årlige indkomst. Der kan dog i alle tilfælde fradrages op til 15.000 kr. selvom det overstiger 15% af den samlede årlige indkomst.

Samtidigt kan du også få fradag for gaver givet ud fra §8a vedr. almindelige gaver.

Sådan gør du

Er du interesseret i at oprette et gavebrev til fordel for Sømandsmissionens arbejde, kan du downloade et gavebrev fra boksen til højre, som du kan udfylde på skærmen, udskrive på printeren og underskrive.
Efter vi har modtaget gavebrevet sender vi et kopi tilbage med vores underskrift til dig.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til hovedkontoret, og så kan vi hjælpe dig eller sende dig et færdigt gavebrev til underskrift.

Indbetalingsmåder

Du bestemmer selv, om du vil betale hele beløbet én gang årligt, eller om du vil fordele det over flere indbetalinger i løbet af året. 

Vi har samlet de forskellige måder at indbetale gaven på her - hvis du vælger betalingsservice, som gør det nemt at administrere for både dig og Sømandsmissionen, kan det ske ved udfyldelsen af gavebrevet.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Gavebrev til udfyldning

Indberetning af gaver

Sømandsmisionen indberetter gaver til SKAT, så du får fradragsret for dine gaver. Læs mere under Skattefradrag

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.