Ny sømandsmissionær: Man giver jo ikke en sulten dreng en Bibel! Søren Thuesen, fiskersøn fra Hvide Sande, er netop ansat som sømandsmissionær og ungdomsmedarbejder med særlig tilknytning til Aarhus Havn. Dermed får han en del at gøre med dels besætninger på de krydstogtskibe, der anløber Aarhus, dels de mange unge frivillige i Sømandsmissionen. Men han har nu også mange andre ideer! Søren har arbejdet både til søs og på havnen, hvorfor bl.a. han færdes hjemmevant i det maritime miljø. Selv blev han ikke fisker, men kastede sig i stedet over hjælpearbejde og blev aktiv i det danske beredskab. I København blev han uddannet katastrofe- og risikomanager, en uddannelse der sigter mod ledelse indenfor netop nødhjælp, beredskab og sikkerhed, og han har de seneste otte år bl.a. virket som brandmand, livvagt, kystlivredder og instruktør. Han er bidt af havet og det maritime miljø, men på trods af det, kan man vist roligt sige, at der er blevet lagt en ny kurs: ”Jeg er nok ikke den typiske missionær, men Gud er meget virkelig for mig, og jeg tror på, at det er her, han vil have mig nu. Jeg har i mange år følt, at jeg skulle gå missionsvejen, men ikke nødvendigvis på traditionel vis. Nu glæder jeg mig til at møde mennesker, og håbet er, at jeg også vil kunne hjælpe med andet end ord, - selvom ord kan være vigtige. Jeg oplever, at min egen livshistorie gør, at jeg nogle gange får taleret ind i menneskers liv – måske især hos dem, der ikke har det så let lige nu, - men andre gange er det altså bare bedre, at holde sin mund, og gå en tur, eller tage en tur i bølgerne sammen.” Søren er meget konkret i sin tilgang til andre mennesker. Han giver ikke meget for ord alene. For ham eksisterer mission ikke uden diakoni og en hjælpende hånd. ”Man giver jo ikke en sulten gadedreng en Bibel”, som han siger. Han tænker tilbage bl.a. på tiden som volontør i Projekt Manos Extendidas (udstrakte hænder, Honduras), hvor han ud fra kirken arbejdede i ungdomsfængsel, feeding-centrene, på lossepladsen og blandt de hjemløse, bandemedlemmer og mennesker fanget i misbrug og prostitution. Han brænder ganske enkelt for at gøre en forskel.

Facebook
09. February

Skatteregler

Når du giver gaver til Sømandsmissionen har du mulighed for at få skattefradrag efter følgende retningslinier.

Skatteregler for almindelige gaver 

Når du giver gaver, incl. gaver via faste giveraftaler, har du mulighed for at få skattefradrag i henhold til Ligningslovens §8a.

Du kan få fradrag for op til 15.200 kr. Beløbet dækker alle gaver fra første krone, som du giver til organisationer, der er godkendt til det.

Samtidigt kan du også få fradrag for gaver givet ud fra §12 vedr. gavebreve.

Skatteregler ved gavebrev

Et gavebrev er en juridisk bindende støtteaftale i henhold til Ligningslovens §12. 

Aftalen oprettes mellem dig og Sømandsmissionen og løber i mindst 10 år og skal være underskrevet af både dig og Sømandsmissionen.

Aftalen indeholder enten et fast årligt beløb eller en procentdel af lønindtægten. 

Der er fuldt skattefradrag på op til 15% af den samlede årlige indkomst. Der kan dog i alle tilfælde fradrages op til 15.000 kr. selvom det overstiger 15% af den samlede årlige indkomst.

Samtidigt kan du også få fradag for gaver givet ud fra §8a vedr. almindelige gaver.

Eksempel:
Hvis du tjener 300.000 kr. kan du samlet set give op til 45.000 kr. ud fra procentsaten eller op til 15.000 ud fra en fast aftale.

Hvis du tjener 75.000 kr. kan du samlet set give op til 11.250 kr. ud fra procentsaten eller op til 15.000 ud fra en fast aftale.

Indberetning til årsopgørelsen

For at du kan få skattefradrag, skal Sømandsmissionen indberette din gave til SKAT. Det er en obligatorisk ordning fra SKAT's side. 
Du vil ikke længere selv kunne skrive gaver på årsopgørelsen, men dit fradrag vil fremgå af din årsopgørelse.
Du bør fortsat gemme kvitteringer for de indbetalte beløb.
 
SKAT's ordning indebærer, at vi skal have registreret dit CPR-nummer, for at vi kan indberette din gave - ved gavebreve er det en fast del af aftalen, hvorimod givere, som er fastgivere eller giver enkeltstående gaver, skal oplyse hovedkontoret om det.
Vi arbejder selvfølgelig under tavshedspligt.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.