Testamente

Sømandsmissionen modtager med taknemmelighed hvert år midler fra personer, der har oprettet et testamente til fordel for Sømandsmissionens arbejde.

Når Sømandsmissionen modtager arvebeløb, skal der ikke betales boafgift (arveafgift) af beløbet.

Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til at oprette et testamente,  hvori Sømandsmissionen betænkes.

Hvis du ønsker hjælp, er du velkommen til at kontakte Kristian Mikkelsen på hovedkontoret.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Støt med Dankort
Giv et bidrag her og nu

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.