Mød os

Vi kommer rundt i hele Danmark og her kan du se, hvor du kan møde os.

Vi glæder os til at møde dig.

Sømandshjemmet
Kig forbi - altid åben

Få besøg hos jer

Vi vil gerne besøge menigheder, foreninger, klubber med videre. Vi holder foredrag, underviser, forkynder og fortæller om arbejdet.

På siden Foredrag og møder kan du finde de personer, du kan invitere.

Sømandsmissionen
Havnepladsen 1, DK-7100 Vejle

Tlf.:
+45 3393 2543
Mail:
info@somandsmissionen.dk
Fb.:
facebook.com/somandsmission
CVR.:
6521 9328
Bank:
9541-8003300

Støt arbejdet med at bringe det største til de stærkeste - Evangeliet til søfolk og fiskere.

Din gave går primært til drift og lønninger i forbindelsen med skibene og Aggershøj.
Læs mere om gaver til sømandsmissionen her.