Andagt september 2021

Den bedste pensionsordning

Læst på et kirkeskilt i USA:

”Kom og tage del i arbejdet for Herren!
Det er hårdt arbejde, mange timer – og lønnen er dårlig!
Til gengæld er pensionsforholdene af en HELT anden verden.”

 Som kristne, må vi være beviste om vores helt ubegribelig ”himmelske pensionsordning”. Vi må bede om, at Jesus vil give os troen, og hvilen i at det evige liv venter, i vores hjerter.
Vi må blive bedre til at opmuntre hinanden, om evigheden.

Vi kan så let blive utrolig optagede af livet her på jorden, og det er der heller ikke noget galt i så længe, vi ikke glemmer evigheden. For det er den, der bør have første prioriteten.

Jeg læste en artikel om en sygeplejerske, som arbejder på et hospits i Aalborg. Hun blev spurgt, om det ikke var hårdt rent menneskeligt at arbejde sådan et sted.

Hun svarede, at det var det ikke for hende: ”Jeg har en personlig tro på Jesus, og tror på et liv efter det her liv på jorden. Den kristne tro er, at døden ikke er slutning og tilintetgørelse, men derimod en fødsel til et nyt liv – i den åndelige verden – nemlig til et liv i evigheden hjemme i Himmelen.”

Johannes Evangeliet kap. 3 vers 16: ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver der tror på ham, ikke skal fortabes, – men have evigt liv.”

Johannes Evangeliet kap. 11 vers 25-26: ”Jeg er opstandelsen og livet, den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.”

Del denne andagt

Andre opslag

Andagt August 2022

Frelse eller fortabelse ”Kom til mig alle I som er trætte og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” Matthæus evangeliet kapitel 11

Læs mere »

Andagten juni/juli 2022

Andagt En sejltur for livet Jeg arbejdede som volontør for Sømandsmissionen i Grønland, og under dette ophold sad jeg en dag og forestillede mig et

Læs mere »

Andagten april/maj 2022

En sejltur for livet Jeg arbejdede som volontør for Sømandsmissionen i Grønland, og under dette ophold sad jeg en dag og forestillede mig et billede.

Læs mere »

Diakonimedarbejder til Sisimiut

Hotel SOMA, Sisimiut søger Diakonimedarbejder Læs mere Om stillingen Vi søger en dygtig og ansvarsfuld diakonimedarbejder fra juli 2022 Diakonimedarbejder til Sisimiut – ansat af

Læs mere »

Andagten april/maj 2022

Hold jer ham for øje ”Hold jer ham for øje … for at I ikke skal blive trætte og miste modet.” Hebræerbrevet Kap. 12 vers

Læs mere »

Maritim missionspilot

Stillingsbeskrivelse og personprofil for Maritim Missionspilot Start: 1. september. Ansøgningsfrist 1. juni. Nyoprettet spændende stilling blandt unge i det maritime Danmark De danske søfartsskoler bærer

Læs mere »