Andagten april/maj 2022

Hold jer ham for øje

”Hold jer ham for øje … for at I ikke skal blive trætte og miste modet.”
Hebræerbrevet Kap. 12 vers 3

Fra beretningen om vandringen på søen står der i Mattæusevangeliet kap. 14 vers 29-30: ”Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!«  Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham.”

Vi kender Peter vældig godt for hans handlekraft og mod, og her er det heller ingen undtagelse, da han ser Jesus komme gående. Fuld af mod træder han ud på bølgerne, men snart mister han fokusset på Jesus og får fokus på bølgerne.

Sådan er det også med os. Vi kan have så mange og høje bølger i vores liv, at vi kan komme til at miste Jesus af syne. Vores bølger kan være meget forskellige, men for de fleste af os er det, når vi har bekymringer. Og der kan være meget at bekymre sig for såsom sygdom, økonomi, manglende arbejde, vores børn osv.

Vi kan komme til at bekymre os så meget, at vi glemmer, hvorfra vi kan søge hjælpen. Vi må gøre som Peter. Han råbte til Jesus om hjælp, og straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham.

I Hebræerbrevet Kap. 12 vers 3 står der: ”Hold jer ham for øje … for at I ikke skal blive trætte og miste modet.”
Vi skal se på vejen, når vi kører bil og ikke på vores hænder eller på den sms, vi får. For ellers mister vi fokus på det, vi er i gang med. Og spiller man håndbold, skal man holde øje med bolden og ikke sine hænder, for ellers kan man ikke gribe den.

Både i menneskelivet og i kristenlivet er det på samme måde. Ser vi ind i os selv, bliver vi hurtigt trætte og mister modet, for det, vi ser, er langt fra perfekt og godt. Der er så meget, der ikke er, som det skulle have været. Vi ser vores svigt, vores mangler, vores utilstrækkelighed. Ja, vi ser alle de steder, vi ikke slår til. Det kan gøre os trætte og modløse.

Verset fra Hebræerbrevet opfordrer os til at se væk fra os selv og i stedet se på Jesus. Når vi ser på ham, får vi øje på alt det, han er for os. Han giver os del i sin renhed og fuldkommenhed, og han vil frelse os fra al vores synd og utilstrækkelighed.

Lad os ikke miste Jesus af syne!

Der er en dejlig lovsang, som passer til emnet. Den er på Engelsk og hedder ”Look to Jesus”

https://www.youtube.com/watch?v=ZzWaISH8Erw

Del denne andagt

Andre opslag

Andagt August 2022

Frelse eller fortabelse ”Kom til mig alle I som er trætte og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” Matthæus evangeliet kapitel 11

Læs mere »

Andagten juni/juli 2022

Andagt En sejltur for livet Jeg arbejdede som volontør for Sømandsmissionen i Grønland, og under dette ophold sad jeg en dag og forestillede mig et

Læs mere »

Andagten april/maj 2022

En sejltur for livet Jeg arbejdede som volontør for Sømandsmissionen i Grønland, og under dette ophold sad jeg en dag og forestillede mig et billede.

Læs mere »

Diakonimedarbejder til Sisimiut

Hotel SOMA, Sisimiut søger Diakonimedarbejder Læs mere Om stillingen Vi søger en dygtig og ansvarsfuld diakonimedarbejder fra juli 2022 Diakonimedarbejder til Sisimiut – ansat af

Læs mere »

Andagten april/maj 2022

Hold jer ham for øje ”Hold jer ham for øje … for at I ikke skal blive trætte og miste modet.” Hebræerbrevet Kap. 12 vers

Læs mere »

Maritim missionspilot

Stillingsbeskrivelse og personprofil for Maritim Missionspilot Start: 1. september. Ansøgningsfrist 1. juni. Nyoprettet spændende stilling blandt unge i det maritime Danmark De danske søfartsskoler bærer

Læs mere »