Søfartsskoler -og elever

Sømandsmissionen vil gerne møde søfartseleverne.
Derfor er Hanna Pedersen ansat som undervisnings- og relationsmedarbejder for alle maritime uddannelser i Danmark, HF-søfart, navigatør, maskinmester, skibsassistent, fiskeskipper, maritim FGU (forberedende grunduddannelse) og alle andre blå studerende. Hendes opgave er blandt andet at invitere sig selv ind på søfartsskoler rundt i landet til fx fællestimer. Desuden kontakter hun søfartselever og lærere, og inviterer dem fx med på sejlture og arrangementer på Sømandsmissionens skib, Bethel.  Der er der tid til at snakke og være nysgerrig på navigation, maskinen og livet ombord.
Måske bliver der weekendture på Bethel med fx maritime studerende og unge nordlysere fra Sømandsmissionen. Nordlys er Sømandsmissionens ungdomsnetværk.

I 2023 delte Sømandsmissionen over 300 goodie bags ud til søfartselever. I posen var blandt andet Det Nye Testamente.

Paul Høeg arbejder blandt andet som velfærdsmedarbejder hos søfartseleverne på Svendborg Søfartsskole. Da han også er sømandsmissionær, er det helt naturligt, at eleverne sejler med Sømandsmissionens skib Bethel af og til.

Læring og liv!

sofartsskolen

Møder og foredrag

Vores ansatte er også jævnligt ude og holde foredrag og møder i mange forskellige sammenhænge. Du kan læse mere om dette og evt. kontakte en taler på nedenstående knap.