Hotel SØMA
Aasiaat

Om Hotel SØMA Aasiaat

HOTEL SØMA, Aasiaat er et 3-stjernet hotel med tilhørende kursuslokaler. Hotellet har 50 værelser og 2 hotellejligheder.

HOTEL SØMA, Aasiaat er byens samlingssted for både lokale, turister og gennemrejsende passagerer med både og fly.
Derfor er der ofte mange gæster, og vi sætter en ære i at alle får en god oplevelse på hotellet.

HOTEL SØMA driver ”Sømandshjemmet | Cafeteria & Social” som er det lokale diakonale og maritime velfærdsarbejde. Dette arbejde står sømandsmissionær Karsten Hald Jakobsen i spidsen for sammen med 1-2 volontører.

HOTEL SØMA i Aasiaat og Ilulissat ledes af Lisbeth og Søren Hansen, hvor Lisbeth er ansat som hotel manager i Aasiaat og Søren er Regional Director for begge hoteller.

Bliv volontør

Et anderledes volontørophold

Missionale og diakonale aktiviteter

Hotel SØMA laver løbende gennem året lokalt velfærdsarbejde – et ansvar volontørerne primært varetager. Af faste ugentlige aktiviteter kan bl.a. nævnes:

Ung-café, hvor byens unge fra især gymnasiet inviteres til hygge, spil, sang og andagt på hotellet. 

Besøg på anstalten – et lokalt fængsel hvor man hver torsdag er forbi med kaffe og kage og et par timer til samtale, spil og andagt.

Besøg på havnen og på anløbende skibe med kaffe og friske aviser under armen.

Derudover arrangeres der i sommerhalvåret ugentligt børnedag for alle byens børn, hvor vi leger, laver bål og holder en kort andagt. Hvert år til jul slår vi også dørene op til juleaften på Sømandshjemmet – et tilbud mange benytter sig af.

Se nogle billeder fra Hotel SØMA, byen og omegnen.