Hotel SØMA
Aasiaat

Om Hotel SØMA Aasiaat

På Hotel SØMA i Aasiaat er Søren og Lisbeth Hansen ansat som bestyrerpar. Søren og Lisbeth blev ansat i juni 2019.

Eftersom hotellet udgør en af byens eneste spisesteder og caféer er det et naturligt samlingspunkt for de lokale såvel som besøgende. Derfor emmer stedet altid af liv, latter og en strøm af mennesker. 

Hotel SØMA ønsker at tage del i det sociale ansvar i Aasiaat. Derfor støttes lokale tiltag med socialt islæt, og der laves jævnligt arrangementer i byen og på hotellet.

Kortfilmen er fra Aasiaat og omegn, lavet af en volontører fra Aasiaat.

Bliv volontør

Et anderledes volontørophold

Missionale og diakonale aktiviteter

Hotel SØMA laver løbende gennem året lokalt velfærdsarbejde – et ansvar volontørerne primært varetager. Af faste ugentlige aktiviteter kan bl.a. nævnes:

Ung-café, hvor byens unge fra især gymnasiet inviteres til hygge, spil, sang og andagt på hotellet. 

Besøg på anstalten – et lokalt fængsel hvor man hver torsdag er forbi med kaffe og kage og et par timer til samtale, spil og andagt.

Besøg på havnen og på anløbende skibe med kaffe og friske aviser under armen.

Derudover arrangeres der i sommerhalvåret ugentligt børnedag for alle byens børn, hvor vi leger, laver bål og holder en kort andagt. Hvert år til jul slår vi også dørene op til juleaften på Sømandshjemmet – et tilbud mange benytter sig af.

Se nogle billeder fra Hotel SØMA, byen og omegnen.