Volontør
grønland

"Intet land i verden byder den rejsende en sådan overdådighed af oplevelser som Grønland."
- Knud Rasmussen.

VOLONTØRFILM FRA NUUK

Glimt fra en volontørhverdag

Af alle de ting, jeg har oplevet i mit liv, er Grønland absolut et af højdepunkterne - en kombination af at gøre en forskel og samtidig få sit livs fedeste oplevelser - det er bare klasse!
Peter Hausgaard krogh
Tidligere volontør

hvad kan jeg forvente mig af

grønland?

friluftsliv i verdensklasse

Grønland er friluftsmenneskts Mekka. Som volontør kan du gå på jagt (jagttegn køber du for 200,-/året), fiske, vandre, stå på ski, sejle, begive dig ud i uberørte landskaber og meget, meget mere.

tæt åndeligt fællesskab

Du og dine 3-4 med-volontører kommer til at få et stærkt socialt og åndeligt sammenhold. Der er ingen stor IMU eller KFS, så I kommer tæt ind på livet af hinanden som venner og som åndelige brødre og søstre.

meningsfuldt arbejde

Udover arbejdet på Sømandshjemmet, er du med til at arrangere børnedage, besøge byens anstalt og lave café for unge i byen - alt sammen med Jesus på sidelinjen.

De tre sømandshjem

hvad forventes der af

mig?

Tjenesten som volontør er alsidig. Du kommer til at prøve alt lige fra receptionist og pedel til besøgsven i fængslet. Vi kalder det en tjeneste, fordi det at være volontør er en livsstil.

Hvem tager afsted?

en tidligere volontør skriver...

Miriam Lodahl er tidligere volontør på Aasiaat Sømandshjem. Her skriver hun en ærlig, medrivende og inspirerende beretning fra tjenesten som volontør på et Sømandshjem.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Ansøgning med cv og mindst to relevante referencer (anbefalinger, karakterblad mv.) sendes til volontørkoordinator Nanna S. Hansen på nsh@somandsmissionen.dk.

Ansøgningsfristen for efteråret 2021 er d. 1. februar 2021.

Ansøgningsskemaet kan hentes ved at klikke HER.

Yderligere information fås ved henvendelse til Nanna Hansen.

Du vil som volontør have 10 timer om ugen, hvor du indgår i udadrettede arrangementer. Du fortsætter det eksisterende arbejde med f.eks. besøg på havnen, på børnehjem og i fængslet, laver bankoaftner på sømandshjemmetinviterer gymnasieelever til fredagscafé på sømandshjemmet og tager måske initiativ til noget nyt.

Løn

Foruden ud- og hjemrejse betaler Sømandsmissionen løn til volontøren. Lønnens størrelse ligger mellem 11.500 og 12.500 kr. pr. måned afhængig af ansættelsesaftalens længde. Lønnen modregnes betaling for kost og logi.

Ud- og hjemrejse

Sømandshjemmet betaler ud- og hjemrejse med billigste rejsemåde. Hvis medarbejderen fratræder sin stilling før ansættelsesaftalens udløb, betaler medarbejderen selv sin hjemrejse.

I tilfælde af dødsfald eller akut livstruende sygdom i den nærmeste familie, betaler arbejdsgiveren for hjemrejse. Med “nærmeste familie” forstås: Forældre, søskende og børn.

Ferie

Der optjenes ret til ferie efter ferielovens regler.

Ferie afholdes efter ansættelsesforholdets ophør, eller i forbindelse med aftale om forlængelse af kontrakten. Der udbetales feriepenge ved ansættelsens ophør.

Kost og logi

Betaling for kost og logi trækkes af lønnen.

Volontørstillingen er for dig, som ønsker at engagere dig i et helt eller delvist frivilligt arbejde i en organisation eller virksomhed, som er baseret på kristne værdier. Du ønsker at få kendskab til et andet lands kultur og befolkning ved selv i en periode at være en del heraf.

Det er derfor af stor betydning, at du personligt kan identificere dig med sømandshjemmets kristne værdigrundlag, herunder at du har et personligt ønske om at dele evangeliet med de mennesker, som du får kontakt med under opholdet på sømandshjemmet.

Som volontør engagerer du dig aktivt i denne del af sømandshjemmets formål, og du er indforstået med, at ansættelsen er på delvis frivillig basis.

Som volontør er du med til at skabe et kristent miljø med en hjemlig atmosfære. Derfor bor du på sømandshjemmet, og du deltager i de fælles måltider og daglige andagter sammen med sømandshjemmets personale. Du står gerne for andagter og opmuntrer kolleger og gæster til at være med.

Du ser det som din opgave at være medarrangør af og deltage i arrangementer, der afholdes på sømandshjemmet.

Har sømandshjemmet ansat en sømandsmissionær, samarbejder du med denne.

Du repræsenterer loyalt sømandshjemmets åndelige linje i arbejde og fritid, og du ser dig selv som repræsentant for Sømandsmissionen.

Du deltager i de af Sømandsmissionen afholdte medarbejdersamlinger for volontører i Grønland.

Da sømandshjemmet er alkoholfrit område, er du afholdende fra spiritus i ansættelsesperioden.

Du deltager i sømandshjemmets forskellige arbejdsområder og er indstillet på skiftende dag-, aften- og weekendarbejde.

Helt konkret vil arbejdsopgavene typisk handle om… 

Køkken: fx lave grillmad, smørrebrød, bagning, mv. 

Cafeteria: salg fra cafeteriets buffet, snak med gæster mv. 

Reception: checke gæster ind, kende bookingsystemet, passe telefon mv. 

Værelsesrengøring: rede senge og sørge for, at værelserne er rengjorte. 

Praktisk: transport af gæster til og fra lufthavnen, snerydning, rengøring mv. 

Herudover andet forefaldende hotelarbejde. 

Som volontør gør du brug af dine erfaringer med frivilligt kirkeligt arbejde, og du anvender frimodigt dine kundskaber med fremmedsprog og med brug af IT.

I korte perioder, hvor sømandshjemmets ledere er fraværende, er du efter nærmere aftale med lederen indstillet på at fungere som dennes stedfortræder i et samarbejde med dine volontørkolleger.

Volontørene i Nuuk (2021) lavede en kort film om, hvordan det er at være volontør i Nuuk. Der er dog mange ligheder med at være volontør på de andre Sømandshjem. Du kan se filmen her.

Alkohol m.m.

Sømandshjemmene er alkoholfrie. Sømandshjemmene ligger i mindre lokalsamfund, og der vil blive lagt mærke til medarbejderes adfærd udenfor sømandshjemmets område og uden for arbejdstiden. Derfor forventer vi afholdenhed af vores volontører.

Tilhørsforhold

Da sømandshjemmene arbejder sammen med Den Grønlandske Kirke og Den Danske Folkekirke, forventer vi, at du som medarbejder kan tilslutte dig folkekirkens bekendelse.

Vi forventer, at du loyalt repræsenterer sømandshjemmets åndelige linje i arbejde og fritid. Deltagelse i morgenandagt, bibeltimer, gudstjenester og arrangementer hvor sømandshjemmet inviterer, er en selvfølge.

Medarbejdere på et sømandshjem er repræsentanter for Sømandsmissionen.

Øvrige vilkår

Vi forventer ærlighed, høflighed, hjælpsomhed og loyalitet overfor ledelsen, og venlighed og imødekommenhed overfor sømandshjemmets gæster.

Du må være villig til at lære, og til at gå ind i og bygge videre på det andre har begyndt, på en tjenestevillig måde.

Volontørsamlinger

Som en del af volontøransættelsen arrangerer Sømandsmissionen hvert forår og hvert efterår en fælles samling for alle volontører i Grønland. Samlingen har en varighed af 3 – 5 dage afhængig af den praktiske planlægning.

”Det grønlandske personale havde stor hjertevarme - de interesserede sig for os volontører og inviterede os ind i deres liv, også selvom vi kun var der i en kort periode.”
Liv Rasmussen
Volontør

Tidligere bestyrerpar

"Volontørene er en afgørende del af tandhjulene på Sømandshjemmet. De spreder smil og humør, og varetager et vigtigt ansvar."
Gyda Sørensen
Tidl. bestyrer på Aasiaat Sømandshjem

Har du nogle spørgsmål?

Skriv til os