Volontør i Grønland

Grønland kalder!

I Sømandsmissionen brænder vi for Grønland.

Siden slutningen af 1960’erne er mange unge mennesker blevet tændt af den samme brand. De har nemlig fået Grønlands befolkning, kultur og natur tæt ind på livet via en volontøransættelse på et af Sømandsmissionens grønlandske sømandshjem.

Vi tror, at det også kan ske for dig, hvis du bliver volontør på et sømandshjem i Grønland. Læs videre ned af siden her for mere information.

Hvordan?

Så hvordan kommer du så til Grønland? Først og fremmest skal du sætte dig ned og tænke dig lidt om – for så finder du ud af, at der ikke er nogle grunde til at lave vær! 

Hvis du har spørgsmål, så kan du kontakte Nanna S. Hansen og hvis du bare er klar her og nu til at sende en ansøgning, så kan du downloade den på knappen længere oppe på siden her.

At være volontør på et grønlandsk sømandshjem er meget anderledes end at være volontør andre steder

  • Normalt tager en volontør langt sydpå. Du kommer lige så langt nordpå!
  • Normalt skal en volontør bruge sit andet sprog. –Du bruger dit danske modersmål.
  • Normalt bruger en volontør minimum 15.000 kr. på rejse og ophold. Du får løn og rejsen betalt.

Som volontør i Grønland får du

  • et almindeligt job, hvor almindelige arbejdsopgaver skal udføres
  • et særligt job, da du har mulighed for at være i hverdagsmission på arbejdspladsen
  • et specielt job, da du lever i en helt anden kultur
  • mulighed for at boltre dig i ca. verdens smukkeste natur og møde et unikt og varmhjertet folk
  • månedlig løn som gør, at du – når du vender hjem – ikke behøver at arbejde en gæld af, men kan rejse videre, starte på studie eller andet.
  • langt mere end man kan skrive her – så tag kontakt til Sømandsmissionen og hør mere

‘Evangeliet til Grønland’ er et netværkssamarbejde omkring mission og omsorgsarbejde i Grønland. Målet er at støtte og styrke det kirkelige og diakonale liv i Grønland.

Som volontør indgår du også i et diagonalt og missionalt velfærdsarbejde i det lokalmiljø du er en del af. Det er en unik måde at lære mennesker at kende på indefra, og desuden en skøn måde at være et lys ind i mørket på.

Du kan følge arbejdet på Facebook ved at ‘like’ Evangeliet til Grønland.

Arbejdet

At være volontør på et sømandshjem i Grønland er en livsstil, hvor arbejdstid og fritid hænger sammen, da vi bor og arbejder under samme tag. Det er et fælles projekt for lederpar og volontører at få den daglige drift til at fungere godt.

Arbejdet er ofte præget af en travl og uforudsigelig hverdag, hvilket betyder, at volontørerne er indstillet på at blive kaldt på arbejde med kort varsel, når der opstår et akut behov for det. Og i perioder kan man få lange og travle arbejdsdage. Den ugentlige arbejdstid tilstræbes at være gennemsnitligt 40 timer. Det forventes dog, at volontørerne er villige til at gøre en ekstra arbejdsindsats, når det er nødvendigt.

Arbejdets indhold

Volontørstillingen er for dig, som ønsker at engagere dig i et helt eller delvist frivilligt arbejde i en organisation eller virksomhed, som er baseret på kristne værdier. Du ønsker at få kendskab til et andet lands kultur og befolkning ved selv i en periode at være en del heraf.

Det er derfor af stor betydning, at du personligt kan identificere dig med sømandshjemmets kristne værdigrundlag, herunder at du har et personligt ønske om at dele evangeliet med de mennesker, som du får kontakt med under opholdet på sømandshjemmet.

Som volontør engagerer du dig aktivt i denne del af sømandshjemmets formål, og du er indforstået med, at ansættelsen er på delvis frivillig basis.

Som volontør er du med til at skabe et kristent miljø med en hjemlig atmosfære. Derfor bor du på sømandshjemmet, og du deltager i de fælles måltider og daglige andagter sammen med sømandshjemmets personale. Du står gerne for andagter og opmuntrer kolleger og gæster til at være med.

Du ser det som din opgave at være medarrangør af og deltage i arrangementer, der afholdes på sømandshjemmet.

Har sømandshjemmet ansat en sømandsmissionær, samarbejder du med denne.

Du repræsenterer loyalt sømandshjemmets åndelige linje i arbejde og fritid, og du ser dig selv som repræsentant for Sømandsmissionen.

Du deltager i de af Sømandsmissionen afholdte medarbejdersamlinger for volontører i Grønland.

Da sømandshjemmet er alkoholfrit område, er du afholdende fra spiritus i ansættelsesperioden.

Du deltager i sømandshjemmets forskellige arbejdsområder og er indstillet på skiftende dag-, aften- og weekendarbejde.

Udover ovennævnte aktiviteter er de væsentlige arbejdsområder køkken og cafeteria, reception, værelsesrengøring og transport af gæster til og fra fly og skib. Dertil kommer snerydning, anden rengøring, servering, oprydning, afhentning af varer, holde orden i fryser og på lager samt andet forefaldende arbejde.

Som volontør gør du brug af dine erfaringer med frivilligt kirkeligt arbejde, og du anvender frimodigt dine kundskaber med fremmedsprog og med brug af IT.

I korte perioder, hvor sømandshjemmets ledere er fraværende, er du efter nærmere aftale med lederen indstillet på at fungere som dennes stedfortræder i et samarbejde med dine volontørkolleger.

Ud- og hjemrejse

Sømandshjemmet betaler ud- og hjemrejse med billigste rejsemåde. Hvis medarbejderen fratræder sin stilling før ansættelsesaftalens udløb, betaler medarbejderen selv sin hjemrejse.

I tilfælde af dødsfald eller akut livstruende sygdom i den nærmeste familie, betaler arbejdsgiveren for hjemrejse. Med “nærmeste familie” forstås: Forældre, søskende og børn.

Ferie

Der optjenes ret til ferie efter ferielovens regler.

Ferie afholdes efter ansættelsesforholdets ophør, eller i forbindelse med aftale om forlængelse af kontrakten. Der udbetales feriepenge ved ansættelsens ophør.

Kost og logi

Betaling for kost og logi trækkes af lønnen.

Alkohol m.m.

Sømandshjemmene er alkoholfrie. Sømandshjemmene ligger i mindre lokalsamfund, og der vil blive lagt mærke til medarbejderes adfærd udenfor sømandshjemmets område og uden for arbejdstiden. Derfor forventer vi afholdenhed af vores volontører.

Tilhørsforhold

Da sømandshjemmene arbejder sammen med Den Grønlandske Kirke og Den Danske Folkekirke, forventer vi, at du som medarbejder kan tilslutte dig folkekirkens bekendelse.

Vi forventer, at du loyalt repræsenterer sømandshjemmets åndelige linje i arbejde og fritid. Deltagelse i morgenandagt, bibeltimer, gudstjenester og arrangementer hvor sømandshjemmet inviterer, er en selvfølge.

Medarbejdere på et sømandshjem er repræsentanter for Sømandsmissionen.

Øvrige vilkår

Vi forventer ærlighed, høflighed, hjælpsomhed og loyalitet overfor ledelsen, og venlighed og imødekommenhed overfor sømandshjemmets gæster.

Du må være villig til at lære, og til at gå ind i og bygge videre på det andre har begyndt, på en tjenestevillig måde.

Volontørsamlinger

Som en del af volontøransættelsen arrangerer Sømandsmissionen hvert forår og hvert efterår en fælles samling for alle volontører i Grønland. Samlingen har en varighed af 3 – 5 dage afhængig af den praktiske planlægning.

Løn

Foruden ud- og hjemrejse betaler Sømandsmissionen løn til volontøren. Lønnens størrelse ligger mellem 11.500 og 12.500 kr. pr. måned (2015) afhængig af ansættelsesaftalens længde. Lønnen modregnes betaling for kost og logi.

Ansøgning

Ansøgning med cv og relevante referencer sendes til volontørkoordinator Nanna S. Hansen på nsh@somandsmissionen.dk.
Ansøgningsskemaet kan hentes ved at klikke på nedenstående.

Hent Ansøgningsskema

Yderligere information

Fås ved henvendelse til Nanna Hansen – og hende får du kontaktoplysninger til ved at klikke her.

Praktisk

Ansøgning med cv og relevante referencer sendes til volontørkoordinator Nanna S. Hansen på nsh@somandsmissionen.dk.
Ansøgningsskemaet kan hentes ved at klikke HER.

Yderligere information

Fås ved henvendelse til Nanna Hansen.

Livet som volontør - i billeder
Luk Menu