Historien bag

Mere end hundrede år

Sømandsmissionens historie i Danmark går adskillige år længere tilbage i tiden end organisationen Indenlandsk Sømandsmission, der torsdag den 28. april 2005 fejrede 100 års jubilæum.

Der er drevet missionsarbejde med læsestuer og sømandshjem i langt mere end 100 år i Danmark. Begge steder kunne fiskere og søfolk komme og læse aviser, ringe hjem til familien, få sig en kop kaffe og tale med mennesker, der havde tid til at lytte. Det begyndte så småt i årene efter Grundlovens vedtagelse i 1849. I 1870’erne var præsten Daniel C. Prior (Holmens Kirke) og hans kone engageret i arbejdet blandt søens folk, og i 1876 kom de i kontakt med ægteparret Ninna og Andreas Wollesen, som i nogle år havde deltaget i missionsarbejde blandt søfolk i New York. Ægteparret blev udsendt af en amerikansk organisation for at fortsætte et lignende arbejde i København. 

Det første sømandshjem og skib

I 1879 oprettede Wollesen og Prior en sømandsstue i Holbergsgade, og to år senere blev Bethelskibet indviet. Det lå fortøjet for enden af Nyhavn, og det rummede en kirkesal med plads til 300 mennesker. Desuden var der køkken, læse- og skrivesal om bord. Skibet var i de næste 25 år frem til 1906 Sømandsmissionens pionerskib i København.

Allerede i 1904 købte bestyrelsen ejendommen i Nyhavn 22, hvor sømandshjemmet Bethel blev indrettet.

Ideen med at oprette læsestuer og hjem for søfolk havde bredt sig til andre havnebyer i Danmark, og ønsket om at få en fælles organisation førte til dannelsen af Indenlandsk Sømandsmission i 1905. Ved stiftelsen den 28. april havde organisationen fire sømandshjem, fem sømandsstuer og skibet Bethel.

Store forandringer

I årenes løb udviklede arbejdet sig, så der på et tidspunkt var 43 sømandshjem rundt omkring i danske havne. I alt omfattede organisationen, da arbejdet var på sit højeste, omkring 75 læsestuer og sømandshjem. I de mere end 100 år er betingelserne for at drive skibsfart og fiskeri ændret i takt med den øvrige samfundsudvikling, og det har ført til lukning af sømandshjem. I dag har Sømandsmissionen sømandshjem i tre byer i Danmark: København, Aalborg og Frederikshavn. Desuden er der en aktiv sømandscafé i Hvide Sande, hvor der før var et sømandshjem.

Sømandsmissionen til Grønland

I 1960’erne blev arbejdet udvidet til også at omfatte Grønland. De to første grønlandske sømandshjem blev indviet i 1969 i henholdsvis Nuuk (Godthåb) og Sisimiut (Holsteinsborg). Siden er der kommet yderligere to til i Aasiaat (Egedesminde) og Hotel Avannaa i Ilulissat, så der nu er i alt fire sømandshjem i Grønland. Desuden har der været sømandshjem i Qasigiannguit (Christianshåb) og Maniitsoq (Sukkertoppen) og Qaqortoq (Julianehåb), som nu er lukkede igen. Fra 2020 har Sømandsmissionen drevet hotel Avannaa i Ilulissat (Jakobshavn).

Ud over de mange samtaler, der har fundet sted i det daglige, er juleaften en af de begivenheder, der kalder mange minder frem blandt gæsterne på sømandshjemmene. Her fejres julen under så hjemlige forhold, som det er muligt med julemiddag, dans om juletræet og pakker til alle gæster. Disse juleaftener har gennem årene været kærkomne erstatninger, når gæsterne ikke kunne være sammen med familien derhjemme. Fra sømandshjemmene havde de også mulighed for at ringe hjem og ønske glædelig jul.