Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen konstituerer sig én gang om året.

Hovedbestyrelsen har valgt et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand og et tredje medlem.

Erik K. Kristensen

Formand

Forstander

Lars Risager

Næstformand

Afdelingsleder

Johannes Christoffersen

3. FU medlem

Pastor Emeritus

Finn Løvlund

Bestyrelsesmedlem

Sømandsmissionær

Henrik Højlund

Bestyrelsesmedlem

Præst i Aarhus Bykirke

Jonas Muff Kofoed

Bestyrelsesmedlem

Maskinchef

Signe Damgård Bakbo

Bestyrelsesmedlem

Studerende, Aarhus Universitet

Anne-Marie Stejner Hummelshøj

Bestyrelsesmedlem

Diakon

Kristen Broe

Bestyrelsesmedlem

Skibsmægler

Ejner Klitlund

Bestyrelsesmedlem

Fiskeskipper