Hovedbestyrelsen

Erik Lauridsen

Formand

Direktør

Lars Risager

Næstformand

Afdelingsleder

Bo Kikkenborg

BESTYRELSESMEDLEM

Hoteldirektør

Finn Løvlund

Bestyrelsesmedlem

Sømandsmissionær

Ejner Klitlund

Bestyrelsesmedlem

Fiskeskipper

Jonas Muff Kofoed

Bestyrelsesmedlem

Maskinchef

Jacob Vium Clausen

Bestyrelsesmedlem

Fuldmægtig

Anne-Marie S. Hummelshøj

Bestyrelsesmedlem

Diakon

Nicolaj Tvilling-ism

Nicolaj Tvilling

Bestyrelsesmedlem

Befaren skibsassistent