Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen konstituerer sig én gang om året.

Hovedbestyrelsen har valgt et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand og et tredje medlem.

Erik K. Kristensen

Formand

Forstander

Lars Risager

Næstformand

Afdelingsleder

Jacob Vium Clausen

Medlem af


forretningsudvalget

Fuldmægtig

Finn Løvlund

Bestyrelsesmedlem

Sømandsmissionær

Ejner Klitlund

Bestyrelsesmedlem

Fiskeskipper

Jonas Muff Kofoed

Bestyrelsesmedlem

Maskinchef

Sara Riisager

Bestyrelsesmedlem

Psykologistuderende

Anne-Marie Stejner Hummelshøj

Bestyrelsesmedlem

Diakon

Kristen Broe

Bestyrelsesmedlem

Skibsmægler

Bo Kikkenborg

Bestyrelsesmedlem

Hoteldirektør på KOMPAS, Aalborg