Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen konstituerer sig én gang om året.

Hovedbestyrelsen har valgt et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand og et tredje medlem.

Erik K. Kristensen

Formand

Forstander

Lars Risager

Næstformand

Afdelingsleder

Bo Kikkenborg

MEDLEM AF
FORRETNINGSUDVALGET

Hoteldirektør

Finn Løvlund

Bestyrelsesmedlem

Sømandsmissionær

Ejner Klitlund

Bestyrelsesmedlem

Fiskeskipper

Jonas Muff Kofoed

Bestyrelsesmedlem

Maskinchef

Sarah Riisager

Bestyrelsesmedlem

Psykologistuderende

Anne-Marie Stejner Hummelshøj

Bestyrelsesmedlem

Diakon

Jacob Vium Clausen

Bestyrelsesmedlem

Fuldmægtig

Nicolaj Tvilling-ism

Nicolaj Tvilling

Bestyrelsesmedlem

Befaren skibsassistent