Sømandsmissionen

I internationalt farvand

Da canadieren Jason Zuidema besøgte Sømandsmissionen den 1-3. september 2019, var det for at inspirere og dele ud af sin store viden om, hvordan 29 sømandsmissioner verden over arbejder for at hjælpe søfarende og deres familier. Det gjorde han dels på Sømandsmissionens årsmøde i Vejle, dels ved et fyraftensmøde i København hos Sea Health & Welfare.

Der er ca. 1.6 millioner søfarende på verdensplan. Flest fra Kina og Filippinerne, Indonesien, Rusland, Indien og Ukraine. Sømanden i dag er således på ingen måder en entydig person. Mange forskellige nationaliteter, vidt forskellig baggrund både kulturelt og religiøst, og ikke mindst er der stor forskel på uddannelsesniveauet ombord på et skib. 
Jason Zuidema leder organisationen ICMA – International Christian Maritime Association, som Sømandsmissionen, sammen med 28 andre, er medlem af.  ICMA er et økumenisk netværk med rødder i forskellige kirkelige traditioner. Derfor er der også stor forskel på, hvordan medlemsorganisationerne arbejder.

International inspiration
Når Sømandsmissionen i Danmark nu via Zuidemas besøg satser på en større international tilknytning, skyldes det to ting. Dels er der brug for inspiration og brug for at lære af de andre, dels kan danskerne inspirere med deres praksis og måde at arbejde på:

”Skal vi gøre os håb om at være til gavn for den brogede flok mennesker, vi møder ombord, er vi tvunget til at lære af og lade os inspirere af det netværk af organisationer, som ICMA er. 

Det giver rigtig god mening at mødes med de andre, fordi de er så dedikerede og begejstrede for at tjene de søfarende, ” vurderer generalsekretær i Sømandsmissionen Nicolaj Wibe.

For ham er det vigtigt til stadighed at holde fokus på sømanden: ”Det er ham/hende det hele handler om. Vores vision, vores mål er at være til gavn og hjælp for de søfolk, der kommer til DK, og det lykkes vi bedst i, hvis vi står sammen med alle de andre kristne maritime organisationer. Derfor ser jeg også frem til Jason Zuidemas besøg.

Del denne nyhed