Månedens andagt

Da Peter mødte Jesus!

Nogle gange hører vi om et andet menneske, inden vi møder vedkommende. Vi danner os måske et billede af dette menneske, så vi tror, vi ved, hvordan vedkommende er.

Men hvor kan vi tage fejl. Det, vi har hørt, passer slet ikke med det, vi selv oplever i mødet med dette menneske.

Peter, en af Jesu disciple, havde sikkert hørt meget om Jesus, før han mødte ham en dag ved bredden af Genesaret sø. En dag som skulle blive afgørende for Peters fremtid.

Hvilket billede, Peter havde af Jesus på dette tidspunkt, ved vi ikke, men nok ikke billedet af én, som kunne få et fiskegarn fyldt med fisk!

I Lukasevangeliet kap 5 læser vi om Peter og hans fiskekollegaer, at de havde fisket hele natten uden at fange noget. Jesus kom forbi, mens de var ved at rense deres garn. Jesus satte sig op i Peters båd, og han bad Peter om at sejle sig lidt fra land, sådan at den store skare, som var sammen med ham, kunne høre, hvad han sagde til dem.

Da Jesus var færdig med sin tale, sagde han til Peter: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Peter reaktion på det, Jesus sagde, viser helt tydeligt, at han ikke troede, de ville fange noget: Men Simon (Peter) svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.«

Det er, som om Peter tænker: Helt ærligt, hvad ved du om fiskeri?

Peter vidste selv alt om, at man ikke fiskede om dagen, så derfor var det vigtig for ham at give Jesus ansvaret! ”På dit ord, vil jeg gøre det.”

Men det gik, som Jesus havde sagt. Da de smed garnet ud, fik de fangst!

Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.«  For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået.

Peters billede af Jesus forandredes totalt, da han mødte Jesus og oplevede, at Jesu ord passede. Peter indså nu pludselig det, som han bekendte senere: Jesus er Guds søn.

Men Peter havde jo overhovedet ikke troet på, at Jesus kunne få dem til at fange fisk.

Peter havde ikke troet på Jesu ord! Derfor siger han til Jesus: Gå bort fra mig for jeg er en syndig mand.

I mødet med Jesus så Peter sandheden om sig selv: at han var en synder.

I Joh 16,10 siger Jesus sådan her om synd: Synd er, at de ikke tror på mig;

Peter erkendte og bekendte sin synd: han havde ikke troet på Jesus.

Og han bad Jesus gå bort fra sig!

Men Jesus vendte ham ikke ryggen. Tværtimod sagde Jesus til Peter: Frygt ikke.

Du skal ikke være bange for mig, Peter. Og jeg har en opgave til dig: nu skal du fange mennesker.

Det, som Peter oplevede i sit møde med Jesus, kan vi også opleve, både første gang vi møder Jesus, men også senere i vores livsfællesskab med Jesus.

Vi må erkende som Peter, at vi ikke stolede på det, Jesus sagde, men vi så, at det Jesus sagde, det passede.

Så må vi gøre som Peter: erkende og bekende det overfor Jesus.

Og så vil vi opleve det samme som Peter. Jesus vender os ikke ryggen, men siger til os igen: Frygt ikke, jeg vil bruge dig i min tjeneste!

Del denne andagt

Andre opslag

Kontorelev til Administration

Til vores hovedkontor i Vejle søger vi en Kontorelev Leder du efter en spændende elevplads, hvor du får en alsidig læretid og stærke faglige kompetencer? Så

Læs mere »