Månedens andagt

At lade sig tjene

Hvad vil du svare, hvis du får spørgsmålet: “Hvad vil det sige at tjene?”

For en del vil svaret måske være noget i retning af: At jeg gør noget godt imod andre – at gøre en god gerning.
Hvor er det godt, at mange gør gode gerninger og hjælper et medmenneske, der har behov for hjælp. Vi vil gerne hjælpe andre, der har brug for det. Lad os blive ved med det. Hvis spørgsmålet går på, hvad det vil sige at tro på Gud, hvad vi du så svare?
Måske vil du sige det samme:  At det handler om næstekærlighed – det handler om at gøre godt mod andre.

Her vil jeg gerne sætte fokus på den, som har brug for at blive tjent. Har du prøvet at være fuldstændig afhængig at et andet menneskes hjælp? Det kan faktisk være sværere end at hjælpe et andet menneske. Sagen er, at vi alle kan stå i den situation. Så er det ret vigtigt at kunne tage imod hjælp. 

Det gælder også i vores forhold til Gud. Det er godt og vigtigt at ville tjene Gud ved at hjælpe sine medmennesker, men det er faktisk vigtigere at lade sig tjene af Gud. For sagen er, at vi har brug for det. Jesus siger ligefrem, at vi ikke kan klare os uden ham. I Johannesevangeliet kapitel 15 vers 5 b står der: ”for skilt fra mig kan I slet intet gøre.”

Han siger også i Matthæusevangeliet kapitel 20 vers 28: ”Ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.” Jesus, som er Guds Søn og dermed Gud, kom til os – ikke for at lade sig tjene, men for at tjene os, fordi han vidste, at vi har brug for den hjælp, han kan give. Derfor kan vi læse i bibelen om, at han helbredte syge mennesker, at han var sammen med de udstødte, at han gav de sulte noget at spise og mere af samme slags. Han hjalp dem, der havde brug for hjælp. Han kan og vil også hjælpe dem, der beder ham om det i dag, for han hører bøn.

Til sidst gav han, som der står, sit liv for mange. Jesus gav sit liv for dig og mig. Han var endda villig til at lide og dø på et kors. Han gjorde det for at købe os fri fra vores gæld til Gud på grund af vores synder. Men han opstod fra de døde og vandt derved sejr over selve døden. Så han lever og ønsker at lade dig og mig få del i Guds tilgivelse og give os håb om evigt liv. At tro på Jesus er at lade ham tjene os. Det er at tage imod en gave, som du ikke skal arbejde for, men bare bede om i tro, som der står i Romerbrevet kapitel 10 vers 13: ”For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.”

Del denne andagt

Andre opslag

Kontorelev til Administration

Til vores hovedkontor i Vejle søger vi en Kontorelev Leder du efter en spændende elevplads, hvor du får en alsidig læretid og stærke faglige kompetencer? Så

Læs mere »