Januar andagten

At se de andre

Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener.
Markusevangeliet kapitel 10 vers 43

  • Hvordan opfatter vi og ser på de andre ombord på fiskekutteren, coasteren, tankskibet eller det arbejdsfællesskab, vi ellers kan være er en del af?
  • Hvordan ser vi os selv i forhold til de andre?
  • Hvordan se på de andre, så fællesskabet bliver en styrke?

Det er spørgsmål, som vi ikke kommer udenom at forholde os til, når vi arbejder sammen med andre. Vi gør det ofte, tror jeg, uden at tænke nærmere over det. Vi er en del af et fællesskab på godt og ondt. Sådan som vi opfatter hinanden forholder vi os også til hinanden. Hvis du ser en skovl i din kollega, vil du behandle ham som en sådan. Vi forholder os altid på den ene eller anden måde. Det gør vi samtidig ud fra, hvordan vi ser os selv og vores rolle. Hvis vi opfatter os selv som den vigtigste, bliver de andre automatisk mindre vigtige. Har du tænkt på det? Hvis vi vil være ærlige, har de fleste af os det sådan, og derfor opstår der indimellem splid og konflikter.

I bibelen kan vi læse i Markus evangeliet kapitel 10 vers 43: Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener. Det er Jesus der siger det til sine tilhørere, som I dette tilfælde er hans egne disciple, hvor der var opstået en konflikt iblandt dem netop om, hvem der var størst. Jesus vendte det hele på hovedet og lærte dem, men også os, der vil lytte til ham i dag, at det er den der ydmyger sig og tjener de andre, der er stor. En leder må tjene. I virkeligheden er Jesu ord tænkt til os alle. Vi må tjene hinanden. Tænk, hvis vi alle handlede sådan. Så ville verden se anderledes ud. Det begynder med, at vi selv tjener de andre.

Jesus, som er Guds søn, kom selv til verden for at tjene os. Ja, Han gik så langt, at han tog den gæld, vi har til Gud på grund af synd, på sig og betalte den ved at dø i stedet for os, for at vi kan få tilgivelse og evigt liv ved tro på ham.

Når vi øver os i at se hinanden sådan og handle efter det, bliver de andre vores styrke. Så kan jeg selv hente hjælp hos dem, når jeg trænger til det. Så tør jeg betro mig til de andre og vise min sårbarhed og være mig selv. Så har alle lige stor værdi, og så er det godt at være ombord for alle.

Del denne andagt

Andre opslag

Kontorelev til Administration

Til vores hovedkontor i Vejle søger vi en Kontorelev Leder du efter en spændende elevplads, hvor du får en alsidig læretid og stærke faglige kompetencer? Så

Læs mere »