Stillingsbeskrivelse og personprofil for

Maritim Missionspilot

Nyoprettet spændende stilling blandt unge i det maritime Danmark

De danske søfartsskoler bærer på en stolt tradition. I generationer har de uddannet danske søfarende og klædt dem fagligt på til et liv på havet.

Åndelige værdier indgår ikke i søfartsskolernes pensum. Der er det de faglige discipliner der på naturlig måde fylder alt. Sømandsmissionen, som er en del af det maritime liv i Danmark, vil gerne tilbyde de danske søfartsskoler et besøg af et ungt troende menneske, som er klædt på til at møde søfartseleverne der hvor de er.

Han/hun tilbyder at holde kortere oplæg til samtaler, og tilbyder personlig vejledning for den der vil vide mere. Dels er målet med denne undervisning, at den danske søfartselev får redskaber til at møde og forstå dem i besætning der har en kirkelig/åndelig baggrund og verdensanskuelse. Og dem er der mange af. Og dels er målet at præsentere de kristne værdier for søfartseleven, så han/hun har mulighed for respektfuldt at forholde sig til dem. Endvidere vil det internationale velfærdsarbejde via ICMA (International Christian Maritime Association) blive præsenteret.

De udvalgte søfartsskoler får tilbudt 4 besøg om året.

I Frederikshavn vil der på sømandshjemmet været mulighed for at invitere søfartselever ind i et åbent cafémiljø. Den maritime studiemedarbejder vil være ansvarlig, og der tilbydes hygge i rare omgivelser, spil og tid til samtale om stort og småt. Åbningstiden er 3 aftner i ugen, og sammen med frivillige vil studiemedarbejderen være værter i det alkoholfrie miljø.

Sømandsmissionens caféskib Bethel vil i videst muligt omfang lægge til i nærheden af de danske søfartsskoler igennem året. Søfartselever bliver budt velkommen ombord til rundvisning og samtale. I samarbejde med andre ansatte i Sømandsmissionen, er du vært ombord på skibet. 

Generel beskrivelse

 • Stillingen er på 37 timer.
 • Arbejdsområdet er primært Fyn/Jylland, men med bopælspligt i nærheden af Frederikshavn/Aalborg
 • Man skal forvente en del kørsel i egen bil (efter statens tarif modregnes udgifter).
 • Primære opgave er besøg på de danske søfartsskoler der ønsker os velkommen, og der undervise om mange søfarendes religiøse baggrund, fortælle om de gængse kristne værdier, samt at stille sig til rådighed for personlig vejledning.
 • Stillingen er ny, og man skal forvente en livlig proces i at få den formaliseret, præciseret og designet på bedste vis
 • Man indgår i kollegafællesskab med de danske sømandsmissionærer (se www sømandsmissionen.dk)
 • Tæt samarbejde med Sømandsmissionens ungdomsnetværk Nordlys
 • Værtskab på skibet Bethel er en del af stillingen
 • Du vil blive tilbudt kortere kursusforløb i maritime discipliner

Personprofil

 • Er ung og færdiguddannet
 • Er udadvendt, empatisk og imødekommende
 • Er selvstændig og ansvarsfuld
 • Teamplayer
 • Tillidsskabende
 • Kan lytte opmærksomt
 • Brænder for at snakke om tro og liv
 • Har en klar fornemmelse for ikke at overskride andres intimsfære
 • Har kulturforståelse
 • Kan håndtere power point-opsætninger med tekst, film og billeder
 • Struktureret
 • Hører til i folkekirkelig/luthersk teologi