Inspirerende og konkret undervisning – til brug i DIN hverdag

Mission som du er

Praktisk information

Så... hvad er det?

Med kurset: ”Mission som du er”, vil vi gerne give deltagerne undervisning og sparring i at være i mission der hvor de er, som dem de er. Det vil ske gennem oplæg, samtale, forbøn, sparring og tid til smalltalk.

Vores fælles udgangspunkt er, at Gud har skabt os som dem vi er og han ønsker at bruge os netop som dem vi er. Alligevel kan vi have brug for at udvikle os, som dem vi er og det håber vi at kunne medvirke til, med dette kursus gennem livsnær og konkret undervisning.

Under og efter  kurset er der tilbud om at prøve kræfter med konkrete opgaver i mission både i Danmark og i Grønland. Mulighederne vil blive præsenteret nærmere under kurset. Vær opmærksom på, at der kan være  egenbetaling på f.eks. et projekt i Grønland.

Sted

Seamans Club Aarhus (ved DOKK1)
Polensgade 3, Aarhus Havn

Pris

Kurset samt let aftensmad er gratis

Tid

Syv samlinger fra februar til maj 2022 på følgende datoer kl. 16.00-18.45:
1. februar, 22. februar, 8. marts, 22. marts, 5. april, 26. april, 3. maj

Arrangører

Sømandsmissionen og Nordlys

Hvem er det for?

Vi forsøger at målrette kursus mest muligt mod unge, der ønsker at blive klogere på mission i praksis. Derfor er vi også meget specifikke om, hvem vi anbefaler deltager i kurset. Da der er begrænset antal pladser, vil Sømandsmissionen og Nordlys i fællesskab udvælge deltagerne blandt de ansøgere vi har modtaget. Tak om du vil sende dine oplysninger igennem ansøgningsskemaet nedenfor.

Indhold

// Generalsekretær i Sømandsmissionen //

Præsentation og intro til kursusforløbet. Bibelsk, personlig, kollektiv og sund motivation til mission og diakon. Mange tænder hurtigt på en missionsopgave, men slukkes langsomt igen. Årsag: Opgaven bliver så omfattende og uden for min normale måde at leve på, at den bliver urealistisk og umenneskelig at bære med sig.

// Psykoterapeut //

Det menneskelige/mentale aspekt ved at ville noget særligt med et andet menneske. Mission og diakoni er grænsesprængende både for den udøvende og den modtagende. Tager man ikke sigte på de sociale/mentale aspekter i opgaven, kan man ikke bare skade den anden, men også sig selv. Den anden kan få et forvrænget billede af de kristne/kristne tro og man kan selv miste frimodigheden, hvis ikke man husker og lærer at være sig selv.

// Projektleder i ‘I Mesterens Lys’ //

Helligånden og dig. At være ledt af Ånden. En af de mest undervurderede aktører i missionsopgaven, er Gud selv. Når Guds Ånd skrives ud af missionsopgaven dør missionen. Det kristne menneske er et tempel for Guds Ånd, fortæller Bibelen. Hvordan virker det? Hvordan tilegner jeg mig det? Er det en automatik uden min aktive indsats?

// Phd studerende på Menighedsfakultetet //

Hvad former og skaber tro? Når vi møder et moderne menneske, er det ikke de rationelle argumenter der åbner for troens mulighed, men irrationelle følelser og livsanskuelser. Apologetik er ikke bare et forsvar for troen, men et vigtigt møde med det tænkende nysgerrige menneske. Et forsvar der er sat op hvor kampen ikke er, er spild af tid. Et forsvar der er sat op hvor kampene brager, kan være vejen til sejr. Apologetik er et redskab til at respektere den, man taler med

// Præst i Sct. Pauls Kirke, Aarhus //

Åndelig udrustning og redskaber til at missions- og diakonimotivationen bliver en del af dig selv. Ikke en opgave men en gave. Ikke en byrde men en selvfølgelighed. Ikke et ‘burde’ men en naturlig måde at leve på.

// Lektor og præst //

Det moderne menneske er mere optaget af skam end skyld. Skyld i forhold til en guddommelig autoritet er fraværende. Skam i forhold til mig selv og mine omgivelser er alt-styrende. Så hvad hjælper det at min fortælling om Gud handler om at han vil tilgive den skyldige, når skylden ikke er identificerbar? Findes der en relevant fortælling om Gud der har noget af det skamfyldte moderne menneske? Findes der en fortælling om Gud, hvor Jesu kors ikke er det første, der vises frem? Går det an?

// Valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke //

At være Kristi hænder – den der gør hvad Jesus havde gjort. Er det ikke for nemt? Skal der ikke ord til? Kan man nøjes med at hjælpe den gamle kone over gaden og så har man gjort det Jesus ville? Tager Jesus automatisk form og ansigt i den gode kristelige gerning? Hvorfor er gammeldags konservativ kristendom mere ordrig end den gode gernings gører? Er det helt i orden at blande mission og diakoni sammen, for så bliver den gode gerning vel bare en trojansk hest for det man egentlig vil?

Hvem står bag

Tilmelding

… skal ske via linket til højre, og foregår efter ansøgningskonceptet som beskrevet længere oppe.