Aasiaat Sømandshjem

Nyt bestyrerpar

Lisbeth og Søren Hansen er ansat fra 1. juni 2019 som nyt bestyrerpar på Aasiaat sømandshjem i Grønland. De afløser Gyda og Anders Sørensen. Lisbeth er lærer og vejleder, Søren maskinchef til søs hos A1 Offshore.

Med de brede faglige kompetencer glæder de sig til at gå i land på øen Aasiaat, der har 3100 indbyggere. ”Vi har gennem længere tid ønsket at rejse ud og være i tjeneste. Det har fyldt os. Så det at kunne stå i en opgave, der kombinerer arbejdsliv og mission, er en mulighed vi ser frem til. Vi har bedt meget over det og stolet på, at Gud ville lukke døre, hvis det ikke var det, vi skulle. Men vi har kun oplevet muligheder og masser af åbne døre i beslutningen,” fortæller Lisbeth, der glæder sig til samarbejdet med ægtemanden.

Ledelse, drift, økonomi, teknisk snilde og vedligehold er ikke fremmede for parret, hvilket de får brug for i det lille samfund nord for Polarcirklen. 

Desuden har de begge en stor tilknytning til den maritime verden, Søren som sømand, og Lisbeth med bl.a. joberfaring fra Svendborg Søfartsskole.

”Vi tager derop i tillid til, at Gud leder os og viser, hvad det er, vi skal. Vi går ind i opgaven med åbne øjne, og vi rejser derop med ydmyghed og respekt for grønlænderne,” siger hun.

Begge er godt kendte med Sømandsmissionens arbejde. Søren sidder i styregruppen for Aggershøj på Ærø, og Lisbeth sidder i bestyrelsen for Sømandsmissionen. En post hun fratræder i forbindelse med ansættelsen som leder af sømandshjemmet i Aasiaat.

Del denne nyhed