Tid til forandring?

Går du/I med en drøm om, at prøve kræfter med et arbejde under fjerne himmelstrøg? Så læs lidt mere...

skab et hjem

Har I/du lyst til at skabe ”hjem” for mennesker fra hele verden?

Selvstændigt lederskab

Er du/I tydelige ledere og brænder for at omsætte sømandshjemmenes værdier og mål til konkrete handlinger og aktiviteter?

Mange bolde i luften

Har du/I lyst til at arbejde med unge mennesker og have mange bolde i luften?

Mission & diakoni

Brænder du for en tjeneste hvor mission og diakoni er i højsæde?

Sømandshjemsleder

Kan du se dig selv i ovenstående, så er det dig/jer vi søger til en stilling som leder af et Sømandshjem i Grønland i løbet af 2019.

Sømandshjemmet er en vigtig institution i byen. Her mødes forretningsfolk, turister, familier og håndværkere.

Med rette kan man sige at sømandshjemmene er ”byens dagligstue”.

Sømandshjemmene er inde i en god økonomisk udvikling og har derfor mulighed for at prioritere mission og diakoni højt.

På Sømandshjemmene er der 10-15 ansatte foruden 4-5 volontører.

Nysgerrrig?

Tøv endelig ikke med at tage kontakt til forretningschef Erik Ramballe Hansen, såfremt noget af dette har vakt din/jeres interesse.

Du kan også læse den fulde stillingsbeskrivelse nedenfor.

Afspil video

For ledere af sømandshjem

Sømandshjemmene i Grønland drives ud fra 3 overordnede formål:

Mission – Diakoni – Økonomi

Vi forventer at lederne af sømandshjemmene kan identificere sig med disse formål og ønsker at arbejde aktivt for dem.

Som leder af et sømandshjem er det naturligt for dig at lede et sømandshjem med fokus på mission, herunder:

 • Være opmærksom på de muligheder der er for evangeliserende aktiviteter i byen
 • Daglige andagter på sømandshjemmet for personale og gæster.
 • Ugentlig bibeltime på sømandshjemmet for volontører, lokale i byen og gæster.
 • At tilbyde menneskelig og åndelig støtte til søfolk og mennesker i det maritime miljø.
 • At sømandshjemmet har et godt forhold til den lokale grønlandske kirke

Som leder af et sømandshjem er det naturligt for dig at lede et sømandshjem med fokus på diakoni, herunder:

 • Være opmærksom på de muligheder der er for diakoni i byen og i det maritime miljø
 • At sømandshjemmet er synlig i byen og på havnen
 • At sømandshjemmet besøger trawlere og andre skibe regelmæssigt
 • At sømandshjemmet er en attraktiv arbejdsplads med en god personalepleje og -omsorg
 • At gæster på sømandshjemmet oplever sig set og respekteret.

Som leder af et sømandshjem er det naturligt for dig at lede et sømandshjem med fokus på økonomi, herunder:

 • At have det overordnede ansvar for sømandshjemmets drift i tæt samarbejde med forretningschefen og regnskabskontoret i Vejle
 • At Sømandshjemmet yder en høj service overfor vore gæster.
 • At bygninger og installationer løbende holdes ved lige og moderniseres.
 • At alle gældende regler og myndighedskrav overholdes.
 • At sømandshjemmet er en synlig aktør i byens erhvervsliv og deltager i relevante arrangementer.
 • At udvikle de tilbud og produkter som sømandshjemmet tilbyder i samklang med de øvrige grønlandske sømandshjem.
Luk Menu