Sømandsmissionen søger

Sømandsmissionær

Skal du være sømandsmissionær i det østlige Danmark?

Stillingsbeskrivelse

Daglige havne- og skibsbesøg er den primære opgave for sømandsmissionæren.
Et skibsbesøgs formål er at vise omsorg for besætning og den enkelte sømand. Samtale om alt mellem himmel og jord, og jævnligt også samtale om personlige og svære ting.
Sømandslivet er ofte ensomt og tilbagetrukket, og man er langt væk hjemmefra i lang tid. Et besøg af, og en samtale med en sømandsmissionær har stor værdi for de fleste. Besøget kan også resultere i en praktisk tjeneste, så som transport, hjælp til apotek-besøg eller indkøb af bøger etc.

Det mest udfordrende ved jobbet som sømandsmissionær er, at man ikke ret ofte ser konkrete resultater. Vi ved, at vores besøg er vigtige, for det er det, vi får fortalt. Men vi ved det også, fordi vi selv ved, hvor godt det er at få besøg af en, som har tid og lyst til at spørge ind til vores liv. Besøgstjenesten ombord på skibene er umådelig værdifuld.

Når vi i personprofilen skriver, at du skal være god til mundtlig engelsk, er årsagen, at mange søfolk i danske havne kommer fra andre lande. En sømandsmissionær taler mindst lige så meget engelsk som dansk, når han går på skibsbesøg.

På landsplan mødes sømandsmissionærerne 4-6 gange årligt til fælles arbejdsdag på hovedkontoret i Vejle. Dels har vi et opbyggeligt program, hvor både åndelige og faglige ting er sat på dagsordenen, og dels gennemgår vi organisationsstof efter behov. Ud over disse fysiske møder har vi online sparrings- og erfaringsudveksling en gang i ugen.

Du skal forvente mindre ad hoc-opgaver. Der skal skrives andagter til hjemmeside og magasiner, der vil være udvalgsarbejder samt andre organisationsopgaver af mindre karakter.

Sømandsmissionen sejler med skibet Bethel til danske havne fra maj til september. Den primære besætning er sømandsmissionærer, hvor man skiftes til at have uge-vagter ombord. Bethel fungerer som åbent skib, hvor mange fra havnemiljøerne kommer ombord for at få en snak eller en pause fra hverdagen.

I Nyhavn ligger hotellet/sømandshjemmet Bethel. I nært samarbejde med lederne skal du være med til at servicere skibsbesætninger, der benytter Bethel som opholdssted enten før eller efter påmønstring af skib. Der er et kirkerum tilknyttet hotellet, som der også er mulighed for at gøre brug af.

Sømandsmissionen har et bagland, som vi gør meget for at fastholde. Vi arbejder målrettet på, at baglandet vokser, så kendskabet og støtten til Sømandsmissionens formål bliver øget. En del af opgaven som sømandsmissionær er at møde baglandet. Både det ’gamle’, men også at være med til at opdrive nyt. Du kan forvente en vis mødevirksomhed her, men omfanget aftales med generalsekretæren.
Grundlæggende kan du forvente et ualmindeligt selvstændigt job med skæve arbejdstider, som du selv tilrettelægger. Du har ikke et fysisk tæt samarbejde med kolleger, men du vil opleve et stærkt sammenhold med de andre sømandsmissionærer og stab, hvor tæt omsorgsfuld medleven er det naturlige miljø i Sømandsmissionen.

Generel beskrivelse

 • Stillingen er på 30 timer.
 • Arbejdsområdet er Sjælland og Bornholm.
 • Vi ønsker, at du har bopæl i omegnen af Køge.
 • Der skal forventes en del kørsel i egen bil.
 • Primære opgave er skibs- og havnebesøg.

Personprofil

 • Er udadvendt, empatisk og imødekommende
 • Er selvstændig og ansvarsfuld
 • Har lyst og evne til at skabe gode relationer
 • Tillidsskabende
 • Kan lytte opmærksomt
 • Brænder for at snakke om tro og liv
 • Har en klar fornemmelse for ikke at overskride andres intimsfære
 • Har kulturforståelse og åbenhed for andre kulturer
 • Kan tale flydende engelsk
 • Hører til i folkekirkelig/luthersk teologi

Kontakt generalsekretær Nicolaj Wibe for spørgsmål eller send din ansøgning til nw@somandsmissionen.dk.