Vi søger

Sømandsmissionær

til grønlands hovedstad, nuuk

Stillingen er på fuld tid, opdelt i to arbejdsområder; souschef og sømandsmissionær. Stillingen ønskes oprettet for en periode på minimum 3 år.

Ansøgningsfrist: 10. maj 2020

Generel personprofil

 • Er af natur udadvendt, empatisk og imødekommende
 • Er selvstændig og varetager ansvar, der bliver dig pålagt
 • Har lyst og evne til at skabe en god kontakt til mennesker
 • Kan etablere et tillidsfuldt forhold til andre mennesker
 • Kan lytte opmærksomt til andre mennesker
 • Brænder for at snakke med mennesker om tro og liv, og for at dele evangeliet med andre
 • Har en klar fornemmelse for ikke at overskride andre menneskers intimsfære
 • Har kulturforståelse og åbenhed for andre kulturer end din egen
 • Hører til i luthersk tradition og teologi

Stillingsbeskrivelse for sømandsmissionær i Nuuk

 • Daglige havne- og skibsbesøg.
 • Planlægge og forestå diakonale/sociale arrangementer på sømandshjemmet målrettet sømandshjemmets gæster og mennesker fra byen
 • Ansvar for at skabe personlig kontakt til og tilbyde sig som samtalepartner for sømandshjemmets cafeteria- og hotelgæster. Endvidere ansvaret for at tage initiativ til og forestå arrangementer af diakonal karakter
 • Planlægge og forestå diakonale/sociale arrangementer målrettet sømandshjemmets medarbejdere
 • Være tovholder for de daglige andagter
 • Planlægge og afholde bibeltimer og andre former for kristent fællesskab for medarbejdere
 • Afholde jævnlige samtaler med volontørerne, særligt m.h.p. deres åndelige trivsel
 • Fastholde kontakt til kirken, kristne i byen og lokale institutioner, foreninger og organisationer med henblik på at tilbyde sig med relevante initiativer og hjælp
 • Planlægge og forestå diakonale/sociale arrangementer målrettet mennesker i byen

Stillingsbeskrivelse for souschef på Nuuk sømandshjem:

 • Er bestyrernes ’højre hånd’
 • Kan afløse bestyrerparret, når de har fri hver anden weekend
 • Er afløser for bestyrerparret i deres ferieperiode, og når bestyrerparret er bortrejst i tjenstligt ærinde
 • Har et bredt kendskab til alle sømandshjemmets funktioner
 • Deltager i medarbejdermøderne
 • Arbejdsopgaver på sømandshjemmet efter aftale med bestyrerne.
Sømandsmissionen tilbyder løn efter aftale og gode ansættelsesvilkår.
Der stilles møbleret personalebolig til rådighed.
 
Kontakt

Yderligere information fås ved henvendelse til

Generalsekretær: Nicolaj Wibe

+45 23 69 96 64

Ansøgning sendes på mail til nw@somandsmissionen.dk