Aggershøj på Ærø søger

Sømandsmissionær med mod på udvikling og eventyr

Arbejdet der udgår fra Aggershøj er en vigtig del af vores arbejde for, at nå det maritime Danmark med evangeliet og en udstrakt hånd. Marstal er Ærøs absolutte centrum for søfart og sejlads, og har en tæt tilknytning til det maritime Danmark. Aggershøj er noget helt særligt i relationen til de unge på Navigationsskolen og HF søfart.

Send din ansøgning til nw@somandsmissionen.dk
eller ring på +45 23 69 96 64.

At være sømandsmissionær på Ærø

Du skal lede og udvikle Sømandsmissionens arbejde blandt søfartselever og andre i det maritime miljø på Ærø i tæt samspil med sømandsmissionæren på Fyn
Sømandsmissionens arbejde på Ærø er ikke en organisatorisk del af søfartsskolelivet, men et tilbud til skolerne og deres elever. Ærø er et samfund, hvor der ikke sker ret meget om eftermiddagen/aften og weekender, hvorfor vi tilbyder forskellige aktiviteter for dem, der måtte have lyst.

Diakonale/sociale tilbud til søfartseleverne bliver taget godt imod
Sømandsmissionæren er ikke en del af skolelivet/skoleskemaet, hvorfor relationen til ham/hende er bundet op på fritidsaktiviteter. Sport, spil, bålhygge, samtaleaftener, fællesspisning, oplæg til samtale og fordybelse etc. Du byder ind med det, du selv har mod på.

Vært på ”Aggershøj” med tilhørende udlejningsejendom
At være vært betyder at du inviterer til arrangementer som opleves relevante for søfartseleverne. Du skal have et gæstfrit sind, og enhver personlig samtale skal altid føres i fortrolighed. I perioder har vi et varieret antal søfartselever boende i et tilstødende anneks til Aggershøj. I samarbejde med Sømandsmissionens hovedkontor, administrerer du denne udlejning.

Ansvar for drift og vedligehold af bygninger og omgivelser i samarbejde med Sømandsmissionens projektleder
Aggershøj og anneks er bygninger af ældre dato. Du behøver ikke en faglig uddannelse for at tage dig af bygningerne, men du er ansvarlig, for at vedligehold bliver gjort til rette tid. I samarbejde med Sømandsmissionens projektleder finder I ud af, hvad der skal gøres, hvem der skal gøre det og hvornår det skal gøres. Ligeledes er du ansvarlig for pasning af den store have, hvilket vi ofte får hjælp af frivillige kræfter til.

Leder og fordeler arbejdet for evt. volontører og frivillige
Sømandsmissionen har et korps af frivillige, der tilbyder deres assistance, blandt andet til at hjælpe på Aggershøj med praktiske opgaver. Ved din ansættelse vil Sømandsmissionens netværkskoordinator sætte dig ind i den frivillighedspolitik, vi har, samt give dig kontakter, til hvem der kan kontaktes. Ligeledes vil netværkskoordinatoren tale med dig om de eventuelle volontører på Aggershøj.

Indgår i kollegafællesskabet med øvrige sømandsmissionærer i Sømandsmissionen
Sømandsmissionens sømandsmissionærer i Danmark og Grønland bliver dine nærmeste kolleger. I bor forholdsvis langt fra hinanden, hvorfor hyppige onlinemøder er sædvane. Ud over dem har vi jævnligt fysiske samlinger, dels på hovedkontoret i Vejle og dels når vi mødes til det årlige konvent, hvor hele staben samles hen over nogle dage.

Ad hoc-opgaver som eksempelvis udvalgsarbejde, undervisning og informationsture
Som sømandsmissionær bidrager man også til det landsdækkende arbejde. Du vil blive bedt om at træde ind i udvalg, der på forskellig vis underbygger vores mission og diakoni. Du vil ligeledes blive inviteret af kirker/missionshuse til at holde oplæg/foredrag/møder, og ved sådanne arrangementer er det naturligt, at du også fortæller om Sømandsmissionens arbejde i Danmark og Grønland.

Deltager i begrænset omfang på Bethels sommertogt
Bethel er Sømandsmissionens sejlende café-skib. Sejlperioden er fra maj til oktober. Besætningen er sømandsmissionærer og frivillige, der hjælper med dels at være værter og dels er med til at sejle det store skib fra havn til havn. Du vil blive bedt om at indgå i en vagtplan for sommersejladsen, og vil som regel være ombord på skibet af en uges varighed ad gangen.

Samarbejde med Paul Høeg, Svendborg Søfartsskole
En times smuk sejltur fra Ærø, og du er i Svendborg. Sømandsmissionær Paul Høeg og du kommer til at arbejde med den samme målgruppe. Søfartselever. Det er oplagt I sparrer med hinanden, samt overvejer/undersøger om der er aktiviteter I kan gøre sammen.

TILTRÆDELSE: 1. september 2021

ANSØGNINGSFRIST: Vi afholder løbende samtaler. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte generalsekretær Nicolaj Wibe på +45 23 69 96 64

SEND DIN ANSØGNING TIL: nw@somandsmissionen.dk