Velfærdsmedarbejder i

Sømandsmissionen
&
Svendborg Søfartsskole

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er fordelt på to forskellige arbejdsgrene. 50% på Svendborg Søfartsskole og 50% som sømandsmissionær på Fyn. Procentsatsen kan undervejs justeres.

 • Havne/skibsbesøg samt besøg på opholdssteder for søfolk og fiskere
 • Deltage i opgaver/togter, der er forbundet med Sømandsmissionens to skibe Duen og Bethel
 • Besøg og kontakt til værfter i området
 • Deltage i diverse udvalg og strategisk arbejde
 • Støtte til kredsarbejde
 • Medvirke ved relevante arrangementer i Sømandsmissionens regi
 • Efter aftale levere tekster til Sømandsmissionens publikationer inklusive Facebook
 • Tale ved forkyndende møder inklusive informere om Sømandsmissionens arbejde
 • Forefaldende arbejde med relevans for stillingen
 • Det er et krav at du har gyldigt kørekort, samt kan stille egen bil til rådighed ifm. arbejdets udførelse.
 • Personlige samtaler
 • Socialt samvær med eleverne
 • Afholde morgenandagter
 • Støtte de unge i at gennemføre uddannelsen
 • Vært ved ugentlig aftencafé
 • PR-arbejde med henblik på at rekruttere nye elever
 • Deltage ved særlige skolearrangementer
 • har et stort socialt engagement.
 • hviler i en personlig kristen overbevisning.
 • kan formidle et budskab både mundtligt og skriftligt.
 • er stærk i dialogen med 16-25-årige.
 • kan begå dig på engelsk
 • er fleksibel i forhold til arbejdstid og sted
 • evner selvledelse og selvjustits, men er samtidig en hold-spiller i forhold til kolleger på Svendborg Søfartsskole og i Sømandsmissionen.

Hvad får du ud af at arbejde i Sømandsmissionen?

Vi ønsker, at Sømandsmissionen må være både en god arbejdsplads og en virksom organisation, hvor alle arbejder ud fra formålet.

Det er vores ønske, at vi må kendes som en kristen arbejdsplads, hvor det kristne menneskesyn bliver efterlevet, så vores omgang med hinanden bærer præg af respekt for hinanden og accept af forskelligheder. Hvor vi taler med hinanden i stedet for om hinanden.

 

Miljøet i Sømandsmissionen er varmt og inkluderende. Men en stor del af staben har den udfordring, at man arbejder alene, med hjemmekontor og mange skibs- og havnebesøg uden kolleger omkring sig. For at imødegå denne ’ensomhed’ har vi en høj grad af intern kommunikation og information, med mange samlinger på årsbasis samt tæt kontakt med hinanden via bl.a. telefon.

Hvad mener vi i praksis, når vi snakker om mission og diakoni?

Sømandsmissionens forståelse af mission og diakoni er at prioritere det personlige møde med et andet menneske højt. Netop i det personlige møde kan vi med ord fortælle om Jesus Kristus og gennem venlighed og omsorg vidne om, at han er en levende og nærværende Gud.

 

Et arbejde som sømandsmissionær er krævende – og givende. Du møder et hav af forskellige mennesker. Nogle har du et flygtigt møde med, andre bliver til vigtig samtale. Ikke to dage er ens, da du aldrig ved, hvem du kommer til at møde, og hvordan jeres møde bliver. Er du glad for at møde andre mennesker, er Sømandsmissionen et af de steder, hvor din glæde får ben at gå på.

Kontakt os

Hvor?

Havnepladsen 1
7100 Vejle

Kontakt os
Kom forbi

MAN-TORS: 09.30-15.00

OG FREDAG 09.30-13.30