Sømandsmissionær i Østdanmark

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse samt personprofil på sømandsmissionær/velfærdsmedarbejder i Sømandsmissionen, Østdanmark

 • Havne/skibsbesøg samt besøg på opholdssteder for søfolk og fiskere
 • Kan formidle det kristne budskab i både ord og gerning
 • Deltage i opgaver/togter, der er forbundet med Sømandsmissionens to skibe Duen og Bethel
 • Deltage i diverse udvalg og strategisk arbejde
 • Støtte til kredsarbejde
 • Medvirke ved relevante arrangementer i Sømandsmissionens regi
 • Efter aftale levere tekster til Sømandsmissionens publikationer inklusive Facebook
 • Tale ved forkyndende møder inklusive at informere om Sømandsmissionens arbejde
 • Forefaldende arbejde med relevans for stillingen
 • Det er et krav, at du har gyldigt kørekort, samt kan stille egen bil til rådighed ifm. arbejdets udførelse.
 • Har et stort socialt engagement.
 • Kan se værdien i det personlige møde med en anden
 • Hviler i en personlig kristen overbevisning.
 • Skal være fortrolig med at formidle kristen tro
 • Kan begå sig på engelsk
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstid og sted
 • Evner høj grad af selvledelse og selvjustits
 • Skal kunne arbejde ud fra hjemmekontor
 • Kreativ og kan selv finde nye veje

Hvad får du ud af at arbejde i Sømandsmissionen?

Vi ønsker, at Sømandsmissionen må være både en god arbejdsplads og en virksom organisation, hvor alle arbejder ud fra formålet.

Det er vores ønske, at vi må kendes som en kristen arbejdsplads, hvor det kristne menneskesyn bliver efterlevet, så vores omgang med hinanden bærer præg af respekt for hinanden og accept af forskelligheder. Hvor vi taler med hinanden i stedet for om hinanden.

 

Miljøet i Sømandsmissionen er varmt og inkluderende. Men en stor del af staben har den udfordring, at man arbejder alene, med hjemmekontor og mange skibs- og havnebesøg uden kolleger omkring sig. For at imødegå denne ’ensomhed’ har vi en høj grad af intern kommunikation og information, med mange samlinger på årsbasis samt tæt kontakt med hinanden via bl.a. telefon.

Hvad mener vi i praksis, når vi snakker om mission og diakoni?

Sømandsmissionens forståelse af mission og diakoni er at prioritere det personlige møde med et andet menneske højt. Netop i det personlige møde kan vi med ord fortælle om Jesus Kristus og gennem venlighed og omsorg vidne om, at han er en levende og nærværende Gud.

 

Et arbejde som sømandsmissionær er krævende – og givende. Du møder et hav af forskellige mennesker. Nogle har du et flygtigt møde med, andre bliver til vigtig samtale. Ikke to dage er ens, da du aldrig ved, hvem du kommer til at møde, og hvordan jeres møde bliver. Er du glad for at møde andre mennesker, er Sømandsmissionen et af de steder, hvor din glæde får ben at gå på.

Kontakt os

Hvor?

Havnepladsen 1
7100 Vejle

Kontakt os
Kom forbi

MAN-TORS: 09.30-15.00

OG FREDAG 09.30-13.30