Waves på rusisk

Men hvorfor?

Waves er Sømandsmissionens blad, som har fokus på livet til søs med artikler og vidnesbyrd til søfolk og fiskere. Det udgives nu på engelsk/dansk, men ofte oplever sømandsmissionærerne, at mange fra især russiske besætninger ikke taler disse sprog. De folk kan vi heller ikke nå med en samtale, så derfor vil vi gerne i år forsøge at producere et enkelt nummer af Waves på russisk, så det kan deles ud til relevante besætninger hen over efteråret og vinteren.

Anslået pris 15.000 kr

Tak for din støtte!