Frivillig i sømandskredse

Om sømandskredsene

Sømandskredsene har eksisteret i mere end 50 år og der er stadig flere aktive i dag. De samles om Sømandsmissionens arbejde om forbøn, praktisk hjælp og fællesskab.

Hvis man kigger godt efter rundt om i det danske land, vil man opdage flere små sømandskredse. Det er nogle små grupper, af primært kvinder der samles i private hjem. Når de samles, hvilket ofte er en gang i måneden, hygges der, og der berettes om Sømandsmissionens arbejde – ofte ved højstlæsningen fra nogle af Sømandsmissionens nyhedsbreve.

Sømandskredsene er meget flittige. Ofte er det håndarbejdet, som ligger i skødet, mens der bliver fortalt fra arbejdet i Sømandsmissionen. Der bliver strikket vanter og halstørklæder, som senere bliver pakket pænt ind og vedlagt en hilsen for så til sidst at blive delt ud af en sømandsmissionær i Danmark eller på Grønland. Det er svært at måle værdien af det håndarbejde, som kommer til udtryk i hundredevis af julegaver. Den er uvurderlig.

Sømandskredsene er også aktive med andet håndarbejde, nemlig de foldede hænder. Sømandskredsene bakker medarbejderne i Sømandsmissionen op igennem interesse for arbejdet, men også gennem forbøn. Dette er det vigtigste arbejde i sømandskredsene og igen uvurderligt i arbejdet blandt fiskere og søfolk. 

Sømandskredsene har nogle festaftener kaldet Storkredsstævner, hvor de sammenkalder i missionshuset eller kirken. Her bliver alle i lokalområdet inviteret med. En medarbejder fra Sømandsmissionen står for forkyndelsen, og efter kaffen vil denne fortælle om oplevelser igennem arbejdet på havnene

Vil du gerne selv med i en sømandskreds eller har du spørgsmål?