Hotel SØMA
Nuuk

Om Hotel SØMA Nuuk

På Sømandshjemmet Hotel SØMA i Nuuk er Elisa og Morten Mikkelsen ansat som bestyrerpar hhv. hotelleder og sømandsmissionær fra november 2020. Hotel SØMA i Nuuk ligger i hjertet af Grønlands hovedstad og er for mange som en oase. Dette er noget, der lægges meget vægt på: At man kan komme som man er, og at man altid bliver mødt med åbne arme.

Sømandshjemmet har eksisteret i over 50 år og dannet ramme for engagerede, lokalt forankrede medarbejdere. Samtidig ønsker vi også at give en chance til mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet. Derfor laver vi også – i samarbejde med kommunen – fleksible stillinger som tager hensyn til den enkelte.

Missionale og diakonale aktiviteter

Sømandshjemmet ønsker også at række ud til byen. Udover at støtte forskellige lokale og sociale tiltag, forestår Sømandshjemmet selv diakonalt arbejde. Fx besøges alderdomshjemmet jævnligt med kage og kaffe under armen og klar på en god snak eller et spil kort.

Ugentligt besøger vi også de indsatte i byens anstalt, ligesom der af volontørerne arrangeres børneklub med sjov, leg og hygge for byens børn.

Søfolk og fiskere har selvfølgelig en helt speciel plads på Sømandshjemmet. Derfor besøges havnen flere gange om ugen af sømandsmissionær og volontører, med nye aviser og frisk kaffe.

Se nogle billeder fra Hotel SØMA, byen og omegnen