Danske sømandshjem

Danmark har i mere end hundrede år haft sømandshjem mange steder i landet. I dag fungerer de sidste tre i praksis som hoteller, da erhvervet har ændret sig. Nu har sømænd egen køje og mad ombord på skibet.

Hotel Bethel Sømandshjem

Midt i København langs kanalen i det smukke Nyhavn ligger Hotel Bethel. De smukke sejlbåde, fortovsrestauranterne og de historiske huse skaber den unikke og hyggelige stemning på Nyhavn. 

Kompas Hotel Aalborg

Centralt placeret og nyrenoveret er Kompas Hotel Aalborg et attraktivt og yndet hotel i Aalborg. Overskuddet går ubeskåret til socialt velfærdsarbejde i det maritime Danmark.

Hotel Frederikshavn sømandshjemmet

Hotel Frederikshavn er et hyggeligt hotel, der er rig på tradition. Centralt placeret tæt på havnen, med en hjemlig atmosfære og kundeservice på højt plan henvender hotellet sig til en bred målgruppe.

Sømandsmissionens historie i Danmark går adskillige år længere tilbage i tiden end organisationen Indenlandsk Sømandsmission, der torsdag den 28. april 2005 fejrede 100 års jubilæum.

Der er drevet missionsarbejde med læsestuer og sømandshjem i langt mere end 100 år i Danmark. Begge steder kunne fiskere og søfolk komme og læse aviser, ringe hjem til familien, få sig en kop kaffe og tale med mennesker, der havde tid til at lytte. Det begyndte så småt i årene efter Grundlovens vedtagelse i 1849. I 1870’erne var præsten Daniel C. Prior (Holmens Kirke) og hans kone engageret i arbejdet blandt søens folk, og i 1876 kom de i kontakt med ægteparret Ninna og Andreas Wollesen, som i nogle år havde deltaget i missionsarbejde blandt søfolk i New York. Ægteparret blev udsendt af en amerikansk organisation for at fortsætte et lignende arbejde i København.

I 1879 oprettede Wollesen og Prior en sømandsstue i Holbergsgade, og to år senere blev Bethelskibet indviet. Det lå fortøjet for enden af Nyhavn, og det rummede en kirkesal med plads til 300 mennesker. Desuden var der køkken, læse- og skrivesal om bord. Skibet var i de næste 25 år frem til 1906 Sømandsmissionens pionerskib i København.

Allerede i 1904 købte bestyrelsen ejendommen i Nyhavn 22, hvor sømandshjemmet Bethel blev indrettet.

Ideen med at oprette læsestuer og hjem for søfolk havde bredt sig til andre havnebyer i Danmark og ønsket om at få en fælles organisation førte til dannelsen af Indenlandsk Sømandsmission i 1905. Ved stiftelsen den 28. april havde organisationen fire sømandshjem, fem sømandsstuer og skibet Bethel.

I årenes løb udviklede arbejdet sig, så der på et tidspunkt var 43 sømandshjem rundt omkring i danske havne. I alt omfattede organisationen, da arbejdet var på sit højeste, omkring 75 læsestuer og sømandshjem. I de mere end 100 år er betingelserne for at drive skibsfart og fiskeri ændret i takt med den øvrige samfundsudvikling, og det har ført til lukning af sømandshjem. I dag har Sømandsmissionen sømandshjem i tre byer i Danmark: København, Aalborg og Frederikshavn.