Hotel Avannaa

Om Hotel Avannaa

På Hotel Avannaa i Ilulissat er Naja og Anders Østergaard ansat som bestyrerpar fra januar 2021.

Hotel Avannaa er Indenlandsk Sømandsmissions senest overtagede hotel i Grønland (fra 2020). Allerede i midten af 1980’erne havde Sømandsmissionen planer om at bygge et hotel i Ilullissat, men projektet blev ikke realiseret af flere årsager.
Ilulissat er Grønlands største fiskerihavn med to fiskefabrikker og mange ansatte i det maritime miljø.  

Overskuddet fra driften af Hotel Avannaa vil gå til diakoni og velfærd i havnemiljøet, og i første omgang til at ansætte en sømandsmissionær i Illulissat.

Faktaboks