Volontør
grønland

"Intet land i verden byder den rejsende en sådan overdådighed af oplevelser som Grønland."
- Knud Rasmussen.

VOLONTØRFILM FRA NUUK

Glimt fra en volontørhverdag

Af alle de ting, jeg har oplevet i mit liv, er Grønland absolut et af højdepunkterne - en kombination af at gøre en forskel og samtidig få sit livs fedeste oplevelser - det er bare klasse!
Peter Hausgaard krogh
Tidligere volontør

hvad kan jeg forvente mig af

grønland?

friluftsliv i verdensklasse

Grønland er friluftsmenneskts Mekka. Som volontør kan du gå på jagt (jagttegn køber du for 200,-/året), fiske, vandre, stå på ski, sejle, begive dig ud i uberørte landskaber og meget, meget mere.

tæt åndeligt fællesskab

Du og dine 3-4 med-volontører kommer til at få et stærkt socialt og åndeligt sammenhold. Der er ingen stor IMU eller KFS, så I kommer tæt ind på livet af hinanden som venner og som åndelige brødre og søstre.

meningsfuldt arbejde

Alt overskuddet fra Sømandshjemmene går til missionalt og diakonalt arbejde for søfolk og fiskere i Danmark og Grønland. Som diakonal volontør er du også med til at arrangere børnedage, besøge byens anstalt og lave café for unge i byen.

De tre sømandshjem

Skal jeg være

Volontør eller hotel assistent?

Som noget nyt har vi delt volontørstillingen op i to, så man selv kan vælge hvordan ens hverdag skal se ud. Læs mere om det her.

Hvem tager afsted?

en tidligere volontør skriver...

Miriam Lodahl er tidligere volontør på Aasiaat Sømandshjem. Her skriver hun en ærlig, medrivende og inspirerende beretning fra tjenesten som volontør på et Sømandshjem.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Ansøgning med cv og mindst to relevante referencer (anbefalinger, karakterblad mv.) sendes til volontørkoordinator Nanna S. Hansen på nsh@somandsmissionen.dk.

Ansøgningskema som volontør: KLIK HER.

Ansøgningsskema som hotel assistent: KLIK HER.

Yderligere information fås ved henvendelse til Nanna Hansen.

Du vil som volontør have 10 timer om ugen, hvor du indgår i udadrettede arrangementer. Du fortsætter det eksisterende arbejde med f.eks. besøg på havnen, på børnehjem og i fængslet, laver bankoaftner på sømandshjemmetinviterer gymnasieelever til fredagscafé på sømandshjemmet og tager måske initiativ til noget nyt.

Som hotel assistent vil dit arbejde på Sømandshjemmet primært bestå af arbejdsopgaver på hotellet og i cafeteriet. Du får en grundig oplæring i hoteldrift og cafeteriedrift, hvor du i begyndelsen vil indgå og blive oplært i alle de eksisterende stillinger og arbejdsopgaver. Efter en grundig introduktion til disse vagter, vil dit arbejde bestå af en blanding mellem at bistå i selve driften, men også på sigt, hvis du har lyst og magter opgaven, arbejde som teamleder på udvalgte vagter. Samtidigt forventes det, at du til tider vil blive brugt som praktisk medarbejder, der kan løse praktiske opgaver.

Eksempler på arbejdsopgaver:

Cafeteria

  • Cafeteriavagter, hvor du passer kassen, tager imod bestillinger, ordner opvask og holder cafeteriet pænt og rent. Grillvagter, hvor du forbereder og laver grillmad til vores gæster efterfulgt af rengøring og egenkontrol. På sigt vil du have mulighed for at agere teamleder med ansvar for cafeteria og grill, herunder særligt ansvar for kvalitetssikring af den mad, som bliver sendt ud til kunden, kontrol og opfølgning på egenkontrol, markedsføring på Facebook og fysisk skiltning. Du vil desuden have indflydelse på vagtplanlægningen i samarbejde med nærmeste leder.

Administration

  • Ansvarlig for interne aktiviteter, receptionsarbejde, sodavand og cigaretbestilling samt afhentning, Facebook og Instagram opdateringer samt mailbesvarelse og forefaldende administrativt arbejde som optælling, opfølgning mv…

Praktiske opgaver

  • Vareafhentning, snerydning, oprydning, afhentning og aflevering af mad, kørsel af gæster samt almen vedligeholdelse af vores faciliteter.

Konference og turisme

  • Fungere som konferencevært og en sjælden gang imellem som guide på simple turistture.

Opgaverne vil variere fra sted til sted.

Faglige kvalifikationer

  • Gode dansk og engelske sprogegenskaber, kørekort, en erhvervs- eller gymnasial uddannelse, kendskab til Microsoft Office pakken og gerne erhvervserfaring fra servicebranchen.

Personlige kvalifikationer

  • Anerkendende, åben og ærlig. Gode samarbejdsevner og gode relationelle egenskaber. God rollemodel og personlig kristen. God til at skabe overblik, uddelegere opgaver samt fyldt med gåpåmod og virkelyst.

Rammer:

  • Arbejdstiden vil variere med skiftende dags- og aftenarbejde, vi skemalægger minimum 14 dage frem. Der vil være arbejde i weekenden og på helligdage. Det forventes, at den gennemsnitlige arbejdstid er 40 timer pr. uge, men en stor grad af fleksibilitet forventes.

Stillingen som hotel assistent er for dig, der ønsker at prøve kræfter med en fuldtidsstilling i udlandet, og som ønsker at udvikle dig personligt og fagligt på en tryg og kristen arbejdsplads. Stillingen skal betragtes som et regulært arbejde, hvor du får mulighed for at tilegne dig viden og kompetencer, som du kan skrive på CV’et.

Har du – efter ansættelse som hotelassistent – ikke fået nok af Grønland, og har du lyst til at få et større ansvar, kan du søge om at blive ansat som junior manager på et sømandshjem ved at kontakte din bestyrer.

Volontørene i Nuuk (2021) lavede en kort film om, hvordan det er at være volontør i Nuuk. Der er dog mange ligheder med at være volontør på de andre Sømandshjem. Du kan se filmen her.

Som volontør vil ca. halvdelen af arbejdstiden gå med diakonalt arbejde. Den øvrige tid går med opgaver på hotellet og i cafeteriet.

Diakonalt arbejde

Du får mulighed for at engagere dig i diakonale områder, hvor du løbende får sparring med at udvikle de aktiviteter, du har interesse for. På sømandshjemmene opdeler vi vores diakonale aktiviteter i primære og sekundære aktiviteter. De primære diakonale aktiviteter varierer meget lidt fra Sømandshjem til Sømandshjem, og har alle det til fælles, at de er målrettet søfolk og fiskere. Havnebesøg og skibsbesøg er herunder faste aktiviteter. Den sekundære diakoni breder sig mere ud og variere fra Sømandshjem til Sømandshjem. Eksempler på sekundær diakoni er børneklub, hjemløsemorgenmad, bygdebesøg, sommersjov mm… Det forventes, at du i det diakonale arbejde kan planlægge og arbejde selvstændigt, ligesom en høj grad af selvdisciplin er påkrævet. Arbejdet kan til tider være udfordrende, hvor man ser og lægger øre til meget. Vi har faste procedure for debriefing, men ser helst, at du som volontør også kender dig selv og er en robust person.


Cafeteria og hotel (20 timer om ugen)

Du får en grundig oplæring i hotel- og cafeteriedriften, hvor du i begyndelsen vil indgå og blive oplært i alle de eksisterende stillinger og arbejdsopgaver. Efter en grundig introduktion til disse vagter, vil du arbejde 20 timer om ugen i cafeteriet og grillen, hvor du passer kassen, tager imod bestillinger, laver grillmad, ordner opvask, laver rengøring og holder cafeteriet rent og pænt. Vi forventer en høj grad af fleksibilitet og bruger gerne volontører til at dække pludselige huller i vagtplanen.

Faglige kvalifikationer

  • Gode dansk og engelske sprogegenskaber, kørekort, en erhvervs- eller gymnasial uddannelse, kendskab til Microsoft Office pakken og gerne erhvervserfaring fra servicebranchen.

Personlige kvalifikationer

  • Du er personlig kristen med lyst og mod til at dele ud af sit kristenliv, åben og ærlig, god til at lytte, har lyst til at møde andre mennesker og lære dem at kende, god til at samarbejde, mod på at gå foran og være en rollemodel for andre, du kan sætte dig selv i gang og holde fokus på en opgave, er frisk på uforudsete og pludseligt opståede opgaver og muligheder, du er god til at få ideer og kan planlægge og udføre aktiviteter for andre.

 

Rammer:

  • Arbejdstiden vil variere med skiftende dags- og aftenarbejde, vi skemalægger minimum 14 dage frem. Der vil være arbejde i weekenden og på helligdage. Det forventes at den gennemsnitlige arbejdstid er 40 timer pr. uge, men en stor grad af fleksibilitet forventes.

Stillingen som volontør er for dig som ønsker en anderledes volontørstilling i Grønland. Du er kristen og har derfor lyst til at være noget for andre. Du forstår, at vi tager vores diakoniarbejde seriøst og behandler din stilling og arbejdstid derefter. Du kan trives i en skæv hverdag, hvor fritid, arbejde og hverdagsliv bliver blandet sammen. Du er klar til at tilsidesætte egne behov overfor andres og er af natur nysgerrig på at være sammen med mennesker, som du ikke kender. Desuden er er du indstillet på at være rollemodel og kulturskaber.

Har du – efter ansættelse som volontør – ikke fået nok af Grønland, og har du lyst til at få et større ansvar, kan du søge om at blive ansat som junior manager på et sømandshjem ved at kontakte din bestyrer.

 

Volontørene i Nuuk (2021) lavede en kort film om, hvordan det er at være volontør i Nuuk. Der er dog mange ligheder med at være volontør på de andre Sømandshjem. Du kan se filmen her.

Løn

Foruden ud- og hjemrejse betaler Sømandsmissionen løn til volontøren. Lønnens størrelse ligger mellem 11.500 og 12.500 kr. pr. måned afhængig af ansættelsesaftalens længde. Lønnen modregnes betaling for kost og logi.

Ud- og hjemrejse

Sømandshjemmet betaler ud- og hjemrejse med billigste rejsemåde. Hvis medarbejderen fratræder sin stilling før ansættelsesaftalens udløb, betaler medarbejderen selv sin hjemrejse.

I tilfælde af dødsfald eller akut livstruende sygdom i den nærmeste familie, betaler arbejdsgiveren for hjemrejse. Med “nærmeste familie” forstås: Forældre, søskende og børn.

Ferie

Der optjenes ret til ferie efter ferielovens regler.

Ferie afholdes efter ansættelsesforholdets ophør, eller i forbindelse med aftale om forlængelse af kontrakten. Der udbetales feriepenge ved ansættelsens ophør.

Kost og logi

Betaling for kost og logi trækkes af lønnen.

Alkohol m.m.

Sømandshjemmene er alkoholfrie. Sømandshjemmene ligger i mindre lokalsamfund, og der vil blive lagt mærke til medarbejderes adfærd udenfor sømandshjemmets område og uden for arbejdstiden. Derfor forventer vi afholdenhed af vores volontører.

Tilhørsforhold

Da sømandshjemmene arbejder sammen med Den Grønlandske Kirke og Den Danske Folkekirke, forventer vi, at du som medarbejder kan tilslutte dig folkekirkens bekendelse.

Vi forventer, at du loyalt repræsenterer sømandshjemmets åndelige linje i arbejde og fritid. Deltagelse i morgenandagt, bibeltimer, gudstjenester og arrangementer hvor sømandshjemmet inviterer, er en selvfølge.

Medarbejdere på et sømandshjem er repræsentanter for Sømandsmissionen.

Øvrige vilkår

Vi forventer ærlighed, høflighed, hjælpsomhed og loyalitet overfor ledelsen, og venlighed og imødekommenhed overfor sømandshjemmets gæster.

Du må være villig til at lære, og til at gå ind i og bygge videre på det andre har begyndt, på en tjenestevillig måde.

Volontørsamlinger

Som en del af volontøransættelsen arrangerer Sømandsmissionen hvert forår og hvert efterår en fælles samling for alle volontører i Grønland. Samlingen har en varighed af 3 – 5 dage afhængig af den praktiske planlægning.

”Det grønlandske personale havde stor hjertevarme - de interesserede sig for os volontører og inviterede os ind i deres liv, også selvom vi kun var der i en kort periode.”
Liv Rasmussen
Volontør

Tidligere bestyrerpar

"Volontørene er en afgørende del af tandhjulene på Sømandshjemmet. De spreder smil og humør, og varetager et vigtigt ansvar."
Gyda Sørensen
Tidl. bestyrer på Aasiaat Sømandshjem

Har du nogle spørgsmål?

Skriv til os