Støt vores arbejde

Mennesker har brug for din hjælp...

Når du giver et bidrag, støtter du søfolk der trænger til vores omsorg i Danmark og vores arbejde for at nå dem. Du gør en livsvigtig forskel. Tak for din støtte.

Mobile-Pay: 55 85 55

Reg.nr. og kontonr: 9541 | 8003300

Andre betalings- og støtte måder

Hvis du ønsker at støtte Sømandsmissionen fra udlandet, kan du overføre dit bidrag til:

  • IBAN no: DK9530000008003300
  • Bank: Danske Bank
  • Adresse: Erhvervsafdelingen, Frederiksberggade 1, 1459 København K
  • SWIFT: DABADKKK

Gavebreve har stor værdi for Sømandsmissionen, fordi de sikrer økonomisk støtte en lang periode fremover.

Når du tegner et gavebrev kan du støtte arbejdet og samtidig trække hele din støtte fra i skat – med andre ord støtter du mere, end du reelt giver.

Skatteregler ved gavebrev

Et gavebrev er en juridisk bindende støtteaftale i henhold til Ligningslovens §12. 

Aftalen oprettes mellem dig og Sømandsmissionen og løber i mindst 10 år og skal være underskrevet af både dig og Sømandsmissionen.

Aftalen indeholder enten et fast årligt beløb eller en procentdel af lønindtægten. 

Der er fuldt skattefradrag på op til 15% af den samlede årlige indkomst. Der kan dog i alle tilfælde fradrages op til 15.000 kr. selvom det overstiger 15% af den samlede årlige indkomst.

Samtidigt kan du også få fradag for gaver givet ud fra §8a vedr. almindelige gaver.

Sådan gør du

Er du interesseret i at oprette et gavebrev til fordel for Sømandsmissionens arbejde, kan du downloade et gavebrev fra boksen til højre, som du kan udfylde på skærmen, udskrive på printeren og underskrive.
Efter vi har modtaget gavebrevet sender vi et kopi tilbage med vores underskrift til dig.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til hovedkontoret, og så kan vi hjælpe dig eller sende dig et færdigt gavebrev til underskrift.

Indbetalingsmåder

Du bestemmer selv, om du vil betale hele beløbet én gang årligt, eller om du vil fordele det over flere indbetalinger i løbet af året. 

Vi har samlet de forskellige måder at indbetale gaven på her – hvis du vælger betalingsservice, som gør det nemt at administrere for både dig og Sømandsmissionen, kan det ske ved udfyldelsen af gavebrevet.

Sømandsmissionen modtager med taknemmelighed hvert år midler fra personer, der har oprettet et testamente til fordel for Sømandsmissionens arbejde.

Når Sømandsmissionen modtager arvebeløb, skal der ikke betales boafgift (arveafgift) af beløbet.

Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til at oprette et testamente,  hvori Sømandsmissionen betænkes.

Hvis du ønsker hjælp, er du velkommen til at kontakte Lars Bækgaard på hovedkontoret.

Sømandsmissionen modtager med taknemmelighed hvert år midler fra personer, der har oprettet et testamente til fordel for Sømandsmissionens arbejde.

Når Sømandsmissionen modtager arvebeløb, skal der ikke betales boafgift (arveafgift) af beløbet.

Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til at oprette et testamente, hvori Sømandsmissionen betænkes.

Hvis du ønsker hjælp, er du velkommen til at kontakte Lars Bækgaard på hovedkontoret. Alternativt kan du gratis oprette dit testamente hos Dokument 24 her. Testamentet bliver gratis, når vi skrives ind i testamentet.

Skatteregler

Når du giver gaver til Sømandsmissionen, har du mulighed for at få skattefradrag efter følgende retningslinier:

Skatteregler for almindelige gaver 

Når du giver gaver, incl. gaver via faste giveraftaler, har du mulighed for at få skattefradrag i henhold til Ligningslovens §8a.

Du kan få fradrag for op til 17.000 kr. (2021) Beløbet dækker alle gaver fra første krone, som du giver til organisationer, der er godkendt til det.

Samtidigt kan du også få fradrag for gaver givet ud fra §12 vedr. gavebreve.

Skatteregler ved gavebrev

Et gavebrev er en juridisk bindende støtteaftale i henhold til Ligningslovens §12. 

Aftalen oprettes mellem dig og Sømandsmissionen og løber i mindst 10 år og skal være underskrevet af både dig og Sømandsmissionen.

Aftalen indeholder enten et fast årligt beløb eller en procentdel af lønindtægten. 

Der er fuldt skattefradrag på op til 15% af den samlede årlige indkomst. Der kan dog i alle tilfælde fradrages op til 15.000 kr. selvom det overstiger 15% af den samlede årlige indkomst.

Samtidigt kan du også få fradag for gaver givet ud fra §8a vedr. almindelige gaver.

Eksempel:
Hvis du tjener 300.000 kr. kan du samlet set give op til 45.000 kr. ud fra procentsatsen eller op til 15.000 ud fra en fast aftale.

Hvis du tjener 75.000 kr. kan du samlet set give op til 11.250 kr. ud fra procentsatsen eller op til 15.000 ud fra en fast aftale.

Indberetning til årsopgørelsen

For at du kan få skattefradrag, skal Sømandsmissionen indberette din gave til SKAT. Det er en obligatorisk ordning fra SKAT’s side. 
Du vil ikke længere selv kunne skrive gaver på årsopgørelsen, men dit fradrag vil fremgå af din årsopgørelse.
Du bør fortsat gemme kvitteringer for de indbetalte beløb.

SKAT’s ordning indebærer, at vi skal have registreret dit CPR-nummer, for at vi kan indberette din gave – ved gavebreve er det en fast del af aftalen, hvorimod givere, som er fastgivere eller giver enkeltstående gaver, skal oplyse hovedkontoret om det.
Vi arbejder selvfølgelig under tavshedspligt.

Du kan indbetale beløb til Sømandsmissionen via din bank eller netbank. Beløbet skal overføres til vores konto i Danske Bank:

  • Registreringsnummer 9541
  • Kontonummer 8003300

Husk at anføre, hvad indbetalingen dækker, fx ”Støttebidrag”